Sverige Support Utökad garanti

Utökad garanti ExtendedWarrantyPLUS


Kära Robomow kund,

Nedan hittar du information om den utökande garantin: ExtendedWarrantyPLUS. Det skyddar dig bland annat från skador orsakade av felaktig design, material eller utförande av berättigade produkter. Den grundläggande förutsättningen för detta är aktiveringen av ExtendedWarrantyPLUS som en del av produktregistreringen. Detta måste göras senast 3 månader efter inköpsdatumet och är giltigt i 4 år från inköpsdatumet.

De exakta standardgarantivillkoren hittar du här <download>. Utöver dessa kan ExtendedWarrantyPLUS inkludera utökad täckning för faror som vandalism och / eller stöld, beroende på den berättigade enheten. Den exakta omfattningen av ExtendedWarrantyPLUS finns på respektive registreringssida.

Ditt Robomow Team

PRODUKTREGISTRERING