Sverige About us Rättsligt meddelande

Legal notice

MTD Products Aktiengesellschaft

Business division Robomow
Industriestraße 23
66129 Saarbrücken
Tyskland
Tel: +46 51 58 80 902

E-post: info(at)robomow.com

Handelsregister
Amtsgericht Saarbrücken

Registreringsnummer
Saarbrücken HRB 9740
 

Representerat av styrelsen
Günter Korn
 

Styrelseordförande
Professor dr. Ulrich Schnelle
 

Momsregistreringsnummer (VAT-nummer)
DE 153804139

Ansvarig för eget framtaget redaktionellt innehåll på denna webbplats och alla kanaler på sociala medier:

Alexander Schoenfeld

Industriestraße 23

66129 Saarbrücken-Bübingen

Tvistlösning online för EU-marknaden/tvistlösning för konsumenter:

EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online (OS). MTD Products AG vill poängtera att vi inte är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsprocesser inför en skiljenämnd för konsumenter.

Du kan nå plattformen genom att använda dig av följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Ansvar
MTD Products AG ansvarar för sitt egna innehåll som används på denna webbplats. Allt innehåll kontrolleras noggrant, utökas och uppdateras kontinuerligt. Det finns dock ingen garanti att informationen är komplett, korrekt eller aktuell. Denna webbplats innehåller länkar till externa internetsidor. MTD Products AG har ingen inverkan på designen och innehållet på de sidor vi länkar till. MTD Products AG godtar därmed inget ansvar för den informationens aktualitet, korrekthet, kompletthet eller kvalitet och avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för innehållet på dessa sidor.

Upphovsrätt
Alla artiklar och illustrationer som visas på webbplatsen skyddas av upphovsrätten. De får därmed inte reproduceras, återbrukas eller användas för kommersiella syften. Olaglig kopiering eller annan användning av innehåll på denna webbplats kommer att leda till åtal och MTD Products AG förbehåller sig rätten att begära skadestånd för eventuella skador.

Alla rättigheter förbehålls, även för översättningar. Reproduktioner av alla slag kräver ett skriftligt intyg från MTD Products AG om att detta tillåts, oavsett om det är en kopia, mikrofilm, dubblett på CD-ROM eller en inspelning i ett databehandlingssystem. Om du är intresserad av innehållet, har några kommentarer om enskilda sidor eller illustrationer får du gärna skicka ett e-postmeddelande till oss.

Vi har ingen skadeståndsskyldighet för icke-efterfrågade manus, datalagringsenheter, bilder, illustrationer eller foton.