Norge Om oss Legal notice

Legal notice

MTD Products Aktiengesellschaft

Forretningsdivisjon Robomow
Wiesenstraße 9
66129 Saarbrücken
Tyskland
Tlf: +47 23 96 44 98
E-post: info(at)robomow.com


Handelsregister
Amtsgericht Saarbrücken
 

Registreringsnr.
Saarbrücken HRB 9740
 

Representert ved styret
Günter Korn
 

Merverdiavgiftsnummer (MVA-nr.)
DE 153804139
 

Ansvarlig for eget redaksjonelt innhold på dette nettstedet og alle sosiale media-kanaler:

Mike Fees
Industriestraße 23
66129 Saarbrücken-Bübingen


EUs nettbaserte tvisteløsning/tvisteløsning for forbrukere:

Europakommisjonen har etablert en internettplattform for nettbasert tvisteløsning (OS). MTD Products AG påpeker at de ikke er villige til eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer foran en voldgiftsnemnd for forbrukere.

Du kan gå inn på plattformen gjennom følgende kobling: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Du kan finne e-postadressen vår i den juridiske merknaden ovenfor.


Ansvar
MTD Products AG er ansvarlig for sitt eget innhold som tilbys for bruk på dette nettstedet. Alt innhold blir nøye kontrollert og blir hele tiden utvidet og oppdatert. Vi kan imidlertid ikke gi noen garanti for at innholdet er fullstendig, korrekt eller oppdatert. Dette nettstedet inneholder koblinger til eksterne sider på internett. MTD Products AG har ingen innflytelse på utforming og innhold på de tilkoblede sidene. MTD Products AG påtar seg derfor intet ansvar for aktualiteten, riktigheten, fullstendigheten eller kvaliteten av den informasjon som gis der og distanserer seg herved uttrykkelig fra alt innhold på disse sidene.


Opphavsrett
Alle artikler og illustrasjoner som vises på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og kan ikke gjengis, gjenbrukes eller brukes for kommersielle formål. Ulovlig kopiering eller annen bruk av innholdet på dette nettstedet vil bli anmeldt og MTD Products AG forbeholder seg retten til å fremme erstatningskrav.

Alle rettigheter, inkludert oversettelser, forbeholdes. Gjengivelser av alle slag, enten det er fotokopier, mikrofilm, duplikat på CD-Rom eller opptak i databehandlingssystemer, er kun tillatt med skriftlig samtykke fra MTD Products AG. Hvis du er interessert i innholdet, avsnitt på enkelte sider eller illustrasjoner, er du velkommen til å sende oss en henvendelse på e-post.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for manuskripter, databærere og bilder, illustrasjoner og fotoer som du uoppfordret sender oss.

Robomow Logo

Follow us

Salg & Support

Bangatan 8
521 43 Falköping
Sverige

(+47) 23 96 44 98
contact.no@robomow.eu

Man - Fre: 09:00 - 16:00