Nota prawna

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Pion biznesowy Robomow

Wiesenstraße 9
66129 Saarbrücken
Niemcy
Tel.: +48 221042503
E-mail: info@robomow.com

Rejestr handlowy
Amtsgericht Saarbrücken

Nr rejestrowy
Saarbrücken HRB 9740

Spółka reprezentowana przez Zarząd
Günter Korn

NIP
DE 153804139

Osoba odpowiedzialna za treści publikowane w tej witrynie oraz we wszystkich kanałach społecznościowych:
Mike Fees
Wiesenstraße 9
66129 Saarbrücken-Bübingen

Unijne internetowe rozstrzyganie sporów / konsumenckie rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska utworzyła platformę internetową umożliwiającą internetowe rozstrzyganie sporów. Spółka Stanley Black & Decker Outdoor GmbH informuje, że nie jest skłonna ani zobowiązana do udziału w postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumenckim sądem arbitrażowym.
Dostęp do platformy można uzyskać, klikając następujące łącze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail znajduje się w informacji prawnej powyżej.

Odpowiedzialność
Spółka Stanley Black & Decker Outdoor GmbH ponosi odpowiedzialność za własne treści, których wykorzystanie proponuje się w niniejszej witrynie. Wszystkie treści są dokładnie sprawdzane, stale rozszerzane i aktualizowane. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich kompletności, poprawności ani aktualności. Niniejsza witryna zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych. Spółka Stanley Black & Decker Outdoor GmbH nie ma wpływu na wygląd ani zawartość stron, do których prowadzą łącza. SpółkaStanley Black & Decker Outdoor GmbH nie bierze zatem odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość informacji znajdujących się na tych stronach i niniejszym wyraźnie dystansuje się od treści tam zawartych.

Prawa autorskie
Wszystkie artykuły oraz ilustracje znajdujące się w tej witrynie chronione są prawem autorskim i nie można ich powielać, ponownie wykorzystywać ani używać do celów handlowych. SpółkaStanley Black & Decker Outdoor GmbH zainicjuje postępowanie prawne wobec bezprawnego kopiowania lub innego użycia treści zawartych w tej witrynie oraz zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
Wszystkie prawa, w tym prawa do tłumaczeń, są zastrzeżone. Jakiekolwiek reprodukcje, w tym fotokopie, mikrofilmy, powielanie na płytach CD-ROM lub rejestrowanie w systemach przetwarzania danych są dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą spółki Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. W przypadku zainteresowania treścią, fragmentami poszczególnych stron lub ilustracjami prosimy o przesłanie nam odpowiedniej wiadomości e-mail.

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za otrzymanie niezamawianych rękopisów, nośników danych, obrazów, ilustracji oraz zdjęć.