Polska O nas Nota prawna

Nota prawna

MTD Products Aktiengesellschaft
Pion biznesowy Robomow

Industriestraße 23
66129 Saarbrücken
Niemcy
Tel.: +48 221042503
E-mail: info@robomow.com

Rejestr handlowy
Amtsgericht Saarbrücken

Nr rejestrowy
Saarbrücken HRB 9740

Spółka reprezentowana przez Zarząd
Günter Korn

Przewodniczący Rady Nadzorczej
prof. dr Ulrich Schnelle

NIP
DE 153804139

Osoba odpowiedzialna za treści publikowane w tej witrynie oraz we wszystkich kanałach społecznościowych:
Alexander Schoenfeld
Industriestraße 23
66129 Saarbrücken-Bübingen

Unijne internetowe rozstrzyganie sporów / konsumenckie rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska utworzyła platformę internetową umożliwiającą internetowe rozstrzyganie sporów. Spółka MTD Products AG informuje, że nie jest skłonna ani zobowiązana do udziału w postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumenckim sądem arbitrażowym.
Dostęp do platformy można uzyskać, klikając następujące łącze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail znajduje się w informacji prawnej powyżej.

Odpowiedzialność
Spółka MTD Products AG ponosi odpowiedzialność za własne treści, których wykorzystanie proponuje się w niniejszej witrynie. Wszystkie treści są dokładnie sprawdzane, stale rozszerzane i aktualizowane. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ich kompletności, poprawności ani aktualności. Niniejsza witryna zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych. Spółka MTD Products AG nie ma wpływu na wygląd ani zawartość stron, do których prowadzą łącza. Spółka MTD Products AG nie bierze zatem odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość informacji znajdujących się na tych stronach i niniejszym wyraźnie dystansuje się od treści tam zawartych.

Prawa autorskie
Wszystkie artykuły oraz ilustracje znajdujące się w tej witrynie chronione są prawem autorskim i nie można ich powielać, ponownie wykorzystywać ani używać do celów handlowych. Spółka MTD Products AG zainicjuje postępowanie prawne wobec bezprawnego kopiowania lub innego użycia treści zawartych w tej witrynie oraz zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
Wszystkie prawa, w tym prawa do tłumaczeń, są zastrzeżone. Jakiekolwiek reprodukcje, w tym fotokopie, mikrofilmy, powielanie na płytach CD-ROM lub rejestrowanie w systemach przetwarzania danych są dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą spółki MTD Products AG. W przypadku zainteresowania treścią, fragmentami poszczególnych stron lub ilustracjami prosimy o przesłanie nam odpowiedniej wiadomości e-mail.

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za otrzymanie niezamawianych rękopisów, nośników danych, obrazów, ilustracji oraz zdjęć.