Polityka dotycząca plików cookie

 

Firma MTD Products AG (dalej zwana „MTD” lub „nami”) prowadzi witrynę internetową pod adresem http://www.mtdproducts.eu („Witrynę internetową”). Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie („Polityka”) dotyczy Witryny internetowej.

Jak używamy plików cookie

W naszej Witrynie internetowej stosowane są technologie zwiększające jej przyjazność dla użytkownika i zaangażowanie użytkownika, w celu zapewnienia jak najpłynniejszego działania Witryny internetowej oraz zapewniania usług i funkcji internetowych każdemu odwiedzającemu ją użytkownikowi. Przykładami takich technologii są pliki cookie, znaczniki pikselowe, obiekty local storage i skrypty (dalej zwane zbiorczo „plikami cookie”).

Pliki cookie możemy stosować w wielu różnych celach. Używamy ich na przykład do obliczania statystyk internetowych, wyświetlania reklam internetowych lub doskonalenia Witryny internetowej pod względem jej użytkowania przez odwiedzających ją gości. Jako że prywatność użytkowników jest dla nas ważna, pragniemy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących plików cookie stosowanych w naszej Witrynie internetowej oraz wskazać jak mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie, zawierającą szczegółowe informacje o powodach stosowania przez nas plików cookie oraz zbieranych przy ich użyciu, podawanych przez Państwa i pochodzących z innych źródeł informacjach dotyczących Państwa.

Ogólne rozróżnienia  

Należy rozróżnić pliki cookie „strony pierwszej” i pliki cookie „strony trzeciej”. Określenie „strony pierwszej” lub „strony trzeciej” dotyczy domeny umieszczającej pliki cookie:

Rozróżnia się również pliki cookie „sesji” i „trwałe”:

Pliki cookie, które stosujemy

W naszej Witrynie internetowej możemy stosować następujące pliki cookie:

Funkcjonalne pliki cookie: stosowanie tych plików cookie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej Witryny internetowej. Służą do zapisywania preferencji użytkownika, wykrywania nieprawidłowego użytkowania naszej Witryny internetowej i usług oraz do rozkładania obciążenia na naszych serwerach w celu utrzymania dostępności naszej Witryny internetowej. Bez tych plików cookie nie można zapewnić niektórych usług żądanych przez użytkownika.

Analityczne pliki cookie: stosujemy te pliki cookie w celu określenia, które części naszej Witryny internetowej interesują odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy uczynić strukturę, nawigację i treść naszej Witryny internetowej jak najbardziej przyjaznymi dla użytkownika. Te pliki cookie służą do (i) rejestrowania liczby osób odwiedzających nasze strony internetowe; (ii) rejestrowania czasu spędzanego przez poszczególnych użytkowników na naszych stronach internetowych; (iii) określania kolejności, w której użytkownik odwiedza różne strony naszej Witryny internetowej; (iv) oceny, które części naszej Witryny internetowej wymagają zmiany; oraz (v) optymalizowania Witryny internetowej.  

Google Analytics: Witryna internetowa używa Google Analytics, usługi analiz internetowych świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie w celu analizowania sposobu użytkowania naszej Witryny internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przy użyciu pliku cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics zapewnia jednak funkcję maskowania adresów IP, którą możemy włączyć.  Maskowanie adresów IP jest włączone w tej Witrynie internetowej, co znaczy że adres IP użytkownika jest przed zebraniem skracany przez Google (maskowanie/obcinanie adresu IP) w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA w całości i dopiero tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Google używa tych informacji w imieniu MTD w celu oceny użytkowania Witryny internetowej przez użytkownika, kompilowania raportów dotyczących aktywności w Witrynie internetowej oraz zapewniania nam innych usług związanych z aktywnością w Witrynie internetowej oraz użytkowaniem Internetu.

Adres IP podawany przez Google Analytics w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Można jednak odrzucić stosowanie tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce zgodnie z opisem w niniejszej Polityce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszej Witryny internetowej może okazać się niemożliwe.

Należy pamiętać, że w Witrynie internetowej kod Google Analytics jest uzupełniony o funkcję „gat._anonymizeIp();” zapewniającą zanonimizowane zbieranie adresów IP (tak zwane „maskowanie adresów IP”).

Pliki cookie mediów społecznościowych: z naszą Witryną internetową mogą być zintegrowane określone dodatki plug-in stron trzecich (takie jak przycisk „polubienia” serwisu Facebook).  Nawet bez kliknięcia tych dodatków plug-in mogą one zbierać informacje o użytkowniku, takie jak adres IP i wyświetlane przez użytkownika strony. Te dodatki plug-in podlegają polityce prywatności dostarczającej je strony trzeciej.

Reklamowe pliki cookie: w naszej Witrynie internetowej mogą być również włączone mechanizmy śledzenia stron trzecich, w celu zbierania danych w czasie i pomiędzy niestowarzyszonymi witrynami internetowymi, do użytku w reklamie opartej na zainteresowaniach. Strony trzecie mogą na przykład wykorzystać fakt odwiedzenia Witryny internetowej do wysyłania internetowych reklam produktów MTD w witrynach internetowych należących do stron trzecich.  Ponadto nasi będący stronami trzecimi partnerzy reklamowi mogą używać informacji dotyczących użytkownika w celu wysyłania ukierunkowanych reklam, dobieranych na podstawie ogólnego zachowania użytkownika w Internecie.

My lub nasi będący stronami trzecimi usługodawcy możemy również używać zebranych informacji do ustalania związków między powiązanymi przeglądarkami internetowymi i urządzeniami (takimi jak smartfony, tablety, komputery i odbiorniki telewizyjne) w celach kierunkowania reklam, analityki, przypisywania działań i generowania raportów. Te strony trzecie mogą identyfikować przeglądarki lub urządzenia w razie logowania się do tej samej usługi internetowej z wielu urządzeń lub jeśli urządzenia mają podobne cechy, uzasadniające wniosek, że są używane przez tę samą osobę lub gospodarstwo domowe. To znaczy, że informacje dotyczące aktywności w Witrynie internetowej lub aplikacjach przy użyciu bieżącej przeglądarki lub urządzenia można połączyć z informacjami zebranymi z innych przeglądarek lub urządzeń użytkownika.

Inne pliki cookie: ta kategoria obejmuje pliki cookie, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii plików cookie. Przykładem może być łączenie kilku plików cookie przy użyciu Menedżera tagów Google.

W naszej Witrynie internetowej stosowane są następujące pliki cookie:

 

Nazwa pliku cookie Miejsce przechowywania Zastosowanie Zbierane dane

Google Analytics

Serwer Google w USA

Umożliwia analizowanie stron wyświetlanych przez użytkowników odwiedzających naszą Witrynę internetową oraz sposobu ich interakcji z witryną internetową.

Aby zablokować ten plik cookie, należy kliknąć: tutaj.

Adres IP; obcinany w przypadku adresów IP z UE lub EOG.

Identyfikator przeglądarki

 

Używany w połączeniu z identyfikatorem sesji w celu uwierzytelniania tożsamości użytkownika w MTD

 

Identyfikator sesji

 

Używany w połączeniu z identyfikatorem przeglądarki w celu uwierzytelniania tożsamości użytkownika w MTD

 

Czcionki Web font

 

Informacje o naszych czcionkach załadowanych przez przeglądarkę. Używany do optymalizacji szybkości

 

Ponowne załadowanie po kliknięciu przycisku Wstecz

     

[Reklamy]

     

[Cel protokołu OAuth]

     

 


Jak zarządzać plikami cookie

Aby uniemożliwić naszej Witrynie internetowej zapisywanie plików cookie na urządzeniu, można zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby przed zapisaniem określonych plików cookie wyświetlane było ostrzeżenie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę nad większością plików cookie przy użyciu ustawień przeglądarki, co znaczy, że można dostosować ustawienia w taki sposób, aby przeglądarka odrzucała większość naszych plików cookie lub jedynie określone pliki cookie stron trzecich. Można również cofnąć zgodę na umieszczanie plików cookie, usuwając już zapisane pliki cookie.

Należy pamiętać, że w razie takiej zmiany ustawień przeglądarki, aby nie akceptowała żadnych plików cookie, nie możemy zagwarantować prawidłowego działania naszej Witryny internetowej. To znaczy, że używanie wszystkich funkcji tej Witryny internetowej w pełnym zakresie, a nawet wyświetlanie określonych części Witryny internetowej może okazać się niemożliwe.

Należy pamiętać, że ustawienia trzeba zmienić w każdej przeglądarce na każdym używanym urządzeniu. Co więcej, metody te nie będą działać w odniesieniu do niektórych technologii śledzenia w Internecie, innych niż pliki cookie.

Procedury dotyczące zmiany ustawień i plików cookie różnią się w zależności od przeglądarki, ale zazwyczaj należy użyć menu Opcje lub Preferencje przeglądarki internetowej. W razie potrzeby można skorzystać z funkcji Pomoc przeglądarki lub kliknąć jedno z poniższych łączy w celu przejścia wprost do ustawień plików cookie używanej przeglądarki.

 

Dostępne jest również oprogramowanie do zarządzania plikami cookie. Można również użyć witryny www.ghostery.com w celu akceptowania lub odrzucania poszczególnych plików cookie używanych w naszej Witrynie internetowej.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie, włącznie z metodami sprawdzania już utworzonych plików cookie i zarządzania nimi lub ich usuwania dostępne są pod adresem www.allaboutcookies.org.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące plików cookie stosowanych w naszej Witrynie internetowej należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres datenschutz@mtdproducts.com lub kontaktując się z nami:

 

MTD Products Aktiengesellschaft

Industriestraße 23

D-66129 Saarbrücken

Telefon +49 6805 79-0

Telefaks +49 6805 79-442

Aktualizacje polityki

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie. W takim przypadku opublikujemy zaktualizowaną wersję polityki w naszej Witrynie internetowej lub powiadomimy użytkowników w inny sposób. Zachęcamy do okresowego sprawdzania Witryny internetowej w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach.