België Privacyverklaring

PrivacyverklaringAVG-PRIVACYVERKLARING VOOR WEBSITE

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH vindt het belangrijk dat u begrijpt hoe wij informatie van en over de bezoekers van onze Website, klanten, en verkopers verzamelen, opslaan, delen en gebruiken (“verwerken“). Deze AVG-privacyverklaring (“Verklaring“) beschrijft, samen met ons cookiebeleid, hoe we persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzameld via http://www.mtdproducts.eu (“Website“) of in het kader van onze elders uitgevoerde bedrijfsactiviteiten, verzamelen, gebruiken en delen waarbij wij optreden als gegevensbeheerder wanneer de verwerking ervan wordt beheerst door de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, in welk geval we u van tevoren op de hoogte zullen stellen, zoals hieronder in meer detail in deze Verklaring wordt beschreven.

Voor de AVG is Stanley Black & Decker Outdoor GmbH de gegevensbeheerder van al uw persoonlijke gegevens die op onze Website of op een ander manier verzameld werden, met als doel om zaken met u te doen of te ontwikkelen. Voor de doeleinden van deze Verklaring, betekenen persoonlijke gegevens alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

De Website van Stanley Black & Decker Outdoor GmbH bevat links naar externe websites van derde partijen. Deze Verklaring is niet van toepassing op de informatie die wordt verzameld, opgeslagen, gedeeld of gedistribueerd door sites van derde partijen. Stanley Black & Decker Outdoor GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het ontwerp van deze websites en is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de daar beschikbare informatie en distantieert zich sterk van de inhoud van deze websites. Wij zijn in het bijzonder niet verantwoordelijk voor eventuele links op de Website naar externe websites en hun inhoud, of hoe deze derde partijen omgaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over dergelijk beleid en procedures van derde partijen raden we u aan om het privacybeleid van deze websites van derde partijen te raadplegen.

Persoonlijke gegevens die u verstrekt
Om toegang tot bepaalde delen van onze Website te krijgen of deze te gebruiken of de volledige functionaliteit ervan te kunnen gebruiken, of om op andere manieren zaken met ons te doen of dit na te streven, kunnen we u op de volgende manieren vragen om bepaalde persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken:

 • door formulieren in te vullen (bijvoorbeeld een ‘Contactformulier’) op onze Website door documentatie van onze Website te downloaden;

 • door u aan te melden voor nieuwsbrieven of andere berichten (inclusief onze chatfuncties voor ondersteuning);

 • door deel te nemen aan onze gemeenschapsforums

 • door met ons in contact te treden via sociale media

 • door deel te nemen aan een enquête voor onze klantenservice

 • door te zoeken naar locaties van externe distributeurs die onze producten verkopen

 • door met ons contact op te nemen via telefoon, e-mail of anderszins via onze contactgegevens; of

 • door een sollicitatie of stageverzoek in te dienen per e-mail of post via de contactgegevens die op onze respectievelijke rekruteringswebsite of via ons rekruteringsplatform terug te vinden zijn.

Doorgaans omvat het type persoonlijke gegevens dat u ons verstrekt naam, titel, academische opleiding, academische certificaten, adres, contactgegevens, geboortejaar/-datum, beschrijving van beroep, sector of bedrijfsactiviteit en alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om eventuele vragen of klachten op te lossen.  Wanneer u solliciteert naar een baan of stage, kunt u overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden gevraagd om bepaalde aanvullende informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over uw opleiding, arbeidsverleden en recht op werk, op grond van een specifieke privacyverklaring voor sollicitanten.

Deze persoonlijke gegevens zijn vereist om een ​​contract met u aan te gaan (zoals in afwachting van een arbeidsovereenkomst of een dienstenovereenkomst) of om een ​​contract met u uit te voeren (bijvoorbeeld om op uw verzoek diensten te verlenen), en het niet verstrekken van informatie kan leiden tot ons onvermogen om u de gevraagde diensten of producten te leveren, of uw sollicitatie voor een baan te overwegen.

Persoonlijke gegevens die wij automatisch van u verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelt onze server automatisch bepaalde door browsers of apparaten gegenereerde informatie, die in sommige gevallen persoonlijke gegevens kunnen zijn, inclusief maar niet beperkt tot:

 • uw domein;

 • uw IP-adres;

 • de datum, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze Website;

 • uw browsertype;

 • uw besturingssysteem;

 • uw paginabezoeken;

 • informatie van derde partijen;

 • andere informatie over uw computer of apparaat;

 • internetverkeer;

We gebruiken deze automatisch verzamelde informatie niet om te proberen u bij naam te identificeren, en we associëren deze niet met de informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals hieronder wordt beschreven.

Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie over ons gebruik van cookies is te vinden in ons cookiebeleid 

Waarom we persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken en gebruiken als daar een reden voor is.  Nu volgt een overzicht van de redenen voor het verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens.  Aanvullende details over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunnen aan u worden verstrekt in een afzonderlijke kennisgeving of contract.

 • Reden – De verwerking is noodzakelijk om een ​​contract met u uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een ​​contract aan te gaan:

Om u documentatie of mededelingen te verstrekken die u bij ons hebt aangevraagd; om ondersteuning na de verkoop te bieden; om bepaalde transacties met betrekking tot de Website en meer in het algemeen transacties met betrekking tot producten en diensten van Stanley Black & Decker Outdoor GmbH te verwerken en te voltooien; om uw sollicitatie te beoordelen, of om productinformatie te verstrekken die u hebt aangevraagd; om een ​​contract uit te voeren dat u met ons bent aangegaan;

 • Reden – De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een relevante wettelijke verplichting: Om boekhoudkundige bescheiden en bewijs van onlineverkoop bij te houden of om de geschiktheid voor tewerkstelling te verifiëren;

 • Reden – De verwerking is in onze legitieme belangen, die niet moeten wijken voor uw belangen en fundamentele rechten:

Om u materiaal te sturen met betrekking tot de producten en diensten van Stanley Black & Decker Outdoor GmbH waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd bent; om transacties met betrekking tot de Website of onze producten en diensten te evalueren; om de Website te beheren, evalueren, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen (onder meer door het volgen en analyseren van trends, toegang tot en gebruik van de Website voor onderzoek op het gebied van reclame, marketing en marketing); om onze producten en diensten in het algemeen te evalueren, verbeteren en ontwikkelen; om onze Website aan te passen aan de behoeften van gebruikers; om u te betrekken bij evenementen, promoties, de Website en Stanley Black & Decker Outdoor GmbH’s producten en diensten; om u bijvoorbeeld marketingcommunicatie te sturen, kunnen we contactinformatie zoals uw e-mailadres gebruiken om u nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen of promoties te sturen, of anderszins contact met u opnemen over Stanley Black & Decker Outdoor GmbH of producten van derde partijen waarvan u al profiteert of inzake informatie waarvan wij denken dat deze u kan interesseren; om met gebruikers te communiceren om hun vragen of klachten op te lossen; om de veiligheid van de Website, vertrouwelijke en bedrijfseigen Stanley Black & Decker Outdoor GmbH-informatie en Stanley Black & Decker Outdoor GmbH-medewerkers te beschermen en te waarborgen; om fraude, risicoblootstelling, claims en andere aansprakelijkheden te beheren, te beschermen en te onderzoeken, inclusief maar niet beperkt tot schending van onze contractvoorwaarden of wetten of voorschriften; om uw persoonlijke gegevens met derde partijen te delen in verband met mogelijke of daadwerkelijke verkoop van ons bedrijf of van een van onze activa of die van een gelieerd bedrijf, in welk geval persoonlijke gegevens die wij van onze gebruikers bijhouden een van de overgedragen activa kunnen zijn; of

 • Reden – U hebt ingestemd met de verwerking:

Om u als tevreden klant op onze Website te vermelden.

Wanneer de reden voor verwerking onze legitieme belangen is, bestaan deze belangen eruit gebruik te maken van gebruikersgegevens van leveranciers, klanten en websites om onze zakelijke activiteiten met hen en met anderen uit te voeren en te ontwikkelen, onder meer door onze producten en diensten te verbeteren ter verbetering van onze prestaties en winstgevendheid ten behoeve van onze werknemers, functionarissen, aandeelhouders en belanghebbenden in het algemeen. We doen dit terwijl we het gebruik van persoonlijke gegevens beperken tot die doeleinden die de uitvoering en de ontwikkeling van onze zaken strikt ondersteunen binnen de redelijke verwachting van de betrokken personen.

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen.

Directe marketing

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u periodiek directe marketingcommunicatie over producten of onze gerelateerde diensten te sturen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.  Dit gebeurt in de vorm van e-mail, post, SMS of gerichte online advertenties. We beperken directe marketing tot een redelijk en proportioneel niveau, op basis van de informatie die we over u hebben.

Waar toestemming middels aanmelding (opt-in) vereist is, zullen wij om uw toestemming vragen.

U hebt het recht om directe marketing op elk moment te beëindigen – u kunt dit doen door de opt-out-links of afmeldingslinks te volgen in de elektronische communicatie (zoals e-mails) die u van ons ontvangt, door contact met ons op te nemen, of door een e-mail te sturen naar datenschutz@mtdproducts.com.  Als u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, kan Stanley Black & Decker Outdoor GmbH u nog steeds transactionele of servicegerelateerde berichten blijven sturen, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten. Als u deze niet wenst te ontvangen, heeft u de mogelijkheid om uw account te annuleren door u aan te melden en de instellingen voor Accountbeheer te gebruiken (indien van toepassing) of door een e-mail te sturen naar datenschutz@mtdproducts.com.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor het aanpassen of personaliseren van advertenties, aanbiedingen en inhoud die aan u beschikbaar worden gesteld op basis van uw gebruik van onze Website of andere mobiele applicaties, platforms of diensten, en het analyseren van de prestaties van die advertenties, aanbiedingen en inhoud, evenals uw interactie hiermee. We kunnen u ook inhoud aanbevelen op basis van informatie die we over u hebben verzameld en uw kijkgedrag. Dit wordt ‘profilering’ genoemd.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Wij maken deel uit van de wereldwijde Stanley Black & Decker Outdoor GmbH-groep en van tijd tot tijd zal het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te delen met onze gelieerde bedrijven voor de hierboven beschreven doeleinden. We kunnen ook externe dienstverleners aanwijzen (die volgens onze instructies werken) om ons te helpen bij het verstrekken van informatie, producten of diensten aan u, bij het uitvoeren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten of bij het beheren en verbeteren van onze producten, diensten of de Website. Stanley Black & Decker Outdoor GmbH kan uw persoonlijke gegevens delen met deze gelieerde ondernemingen en derde partijen voor de uitvoering van diensten namens Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, met inachtneming van de toepasselijke contractuele beperkingen en veiligheidsmaatregelen, of als wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om schade of verlies te voorkomen, of als wij van mening zijn dat de openbaarmaking een onderzoek van vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten zal helpen.

Als uw persoonlijke gegevens buiten de EU worden overgedragen aan andere Stanley Black & Decker Outdoor GmbH-partners of aan externe dienstverleners, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens hetzelfde niveau van bescherming krijgen als wanneer ze binnen de EU zouden blijven, onder andere door het aangaan van overeenkomsten voor gegevensoverdracht waarbij gebruik wordt gemaakt van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, of door te vertrouwen op certificatieregelingen zoals het EU-VS Privacy Shield.  Voor overdracht van persoonlijke gegevens tussen Stanley Black & Decker Outdoor GmbH-gelieerde ondernemingen hebben we door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen opgesteld. De lijst met alle landen waarnaar uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en of elk land volgens de Europese Commissie voldoende bescherming biedt voor persoonlijke gegevens, wordt hieronder weergegeven. U kunt het recht om informatie te verkrijgen over het mechanisme waarmee uw persoonlijke gegevens buiten de EU worden overgedragen uitoefenen door contact met ons op te nemen via datenschutz@mtdproducts.com.

Land

Besluit Europese Commissie tot erkenning van passend beschermingsniveau

Israël

   Ja

Rusland

   Nee

Zwitserland

   Ja

Verenigde Staten

   Nee

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH behoudt zich het recht voor om alle informatie die u verstrekt te delen die niet als persoonlijke gegevens wordt beschouwd of die niet op enige andere wijze onderworpen is aan contractuele beperkingen.

Kinderen

De Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en Stanley Black & Decker Outdoor GmbH verzamelt, bewaart, deelt en gebruikt de persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar niet bewust. Als u jonger bent dan 13 jaar, gelieve dan geen persoonlijke gegevens te verstrekken, zelfs niet als de website u hierom vraagt. Als u jonger bent dan 13 jaar en u hebt persoonlijke gegevens verstrekt, vraag dan uw ouder(s) of voogd(en) om Stanley Black & Decker Outdoor GmbH op de hoogte te stellen en wij zullen dergelijke persoonlijke gegevens verwijderen.

Veiligheid

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH heeft tot doel uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies en Stanley Black & Decker Outdoor GmbH gebruikt en onderhoudt bepaalde redelijke processen, systemen en technologieën om dit te doen. U erkent echter dat geen enkele overdracht via internet volledig veilig of foutloos is en dat fouten kunnen optreden bij deze processen, systemen en technologieën die door Stanley Black & Decker Outdoor GmbH worden gebruikt en worden onderhouden. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde of onbedoelde toegang die buiten onze controle ligt.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

We hanteren een algemene regel om de persoonlijke gegevens die we verwerken, alleen te bewaren zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze verzameld werden te vervullen.  Over het algemeen bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende een periode die overeenkomt met een verjaringstermijn waarin de periode wordt aangegeven gedurende welke juridische claims voor de rechtbank kunnen worden ingediend.  Wij zullen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de verjaringstermijn, teneinde een ​​nauwkeurige registratie bij te houden van uw transacties met ons. In sommige omstandigheden kunnen we echter persoonlijke gegevens bewaren voor afwijkende perioden, bijvoorbeeld wanneer Stanley Black & Decker Outdoor GmbH dit verplicht is in overeenstemming met wettelijke, fiscale en boekhoudkundige vereisten, of indien dit vereist is door een juridische procedure, wettelijke autoriteit of andere overheidsinstantie die bevoegd is om het verzoek te doen, zolang als nodig is.

Uw rechten

 • Recht van toegang, rectificatie en verwijdering – u hebt het recht om toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van al uw persoonlijke gegevens die wij in bewaring hebben, om correctie van onjuiste gegevens met betrekking tot u te verzoeken en om onder bepaalde omstandigheden de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

 • Recht om toestemming in te trekken – indien van toepassing, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.  Als u zich bijvoorbeeld wilt afmelden voor het ontvangen van elektronische marketingcommunicatie, gebruikt u de link ‘Afmelden’ in onze e-mails, of neemt u rechtstreeks contact met ons op en we zullen u niet langer dergelijke berichten sturen.

 • Dataportabiliteit – waar uw instemming geldt (als reden voor verwerking), of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, en de persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt, hebt u het recht om al dergelijke persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en ook om ons te verplichten deze naar een andere beheerder te verzenden, waar dit technisch gezien is haalbaar is.  

 • Recht op beperking van verwerking – u hebt het recht om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (dat wil zeggen, alleen de opslag toe te staan) wanneer:

  • u de juistheid van de persoonlijke gegevens betwist, totdat we voldoende stappen hebben ondernomen om de juistheid ervan te corrigeren of te verifiëren;

  • de verwerking onwettig is maar u niet wilt dat wij de persoonlijke gegevens wissen;

  • wij niet langer uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt dergelijke persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of

  • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op basis van legitieme belangen (zie hieronder), in afwachting van verificatie of we dwingende legitieme redenen hebben om door te gaan met de verwerking.

Wanneer uw persoonlijke gegevens aan beperkingen onderworpen zijn, zullen wij deze alleen verwerken met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsgevonden heeft, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met het toepasselijke recht.  

 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (inclusief profilering) op basis van legitieme belangen – als we op basis van legitieme belangen uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Als u bezwaar maakt, moeten we stoppen met die verwerking, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen waarvoor uw belangen, rechten en vrijheden moeten wijken, of we de persoonlijke gegevens moeten verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Waar wij ons baseren op legitiem belang als basis voor verwerking, zijn wij van mening dat we dergelijke dwingende legitieme redenen kunnen aantonen, maar we zullen elke zaak op individuele basis behandelen.

 • Recht om bezwaar te maken tegen directe marketing (inclusief profilering) – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (inclusief profilering) voor directe marketingdoeleinden, zoals wanneer wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor onze productdemonstraties.

Stuur ons een e-mail naar datenschutz@mtdproducts.com of neem contact met ons op zoals aangegeven in de paragraaf Contactinformatie hieronder als u uw rechten wilt uitoefenen, of als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze Verklaring.

Wijzigingen in deze Verklaring

Alle wijzigingen of updates die we in deze Verklaring aanbrengen, worden van tevoren op deze pagina vermeld. Voor andere wijzigingen vragen we u deze website regelmatig te bezoeken om updates of wijzigingen in deze Verklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze Verklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH
Wiesenstraße 9
D-66129 Saarbrücken
Duitsland
Telefoon +49 6805 79-0
E-mail: datenschutz@mtdproducts.com

of

Personeelszaken

Telefoon +49 6805 79-0
E-mail personal@mtdproducts.com

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming. Deze kan worden bereikt via:

netvocat® GmbH
Großherzog-Friedrich-Str. 40
D-66111 Saarbrücken
telefoon: +49 (0) 681 93877277
fax: +49 (0) 681 93877278
e-mail: info@netvocat.de

Robomow Logo

Volg ons

Sales & Support

Postbus 32
5240 AA Rosmalen

Telefoon:
(+32) 28 883 409

E-Mail: 
contact.be@robomow.eu

Maandag - vrijdag
09:00 - 16:00