Robomow app 2.0

Nový extra moderní design l Vynikající výkon

Všechny nové položky v menu na stisknutí tlačítka

* Jdi sekat
* Vrať se do stanice
* Nastavení programu sečení

Ovládejte pomocí svého mobilního telefonu

* Řídit sekačku "ručně"
* Dobré mezi pozemky
* skvělé pro maličké plochy

Oznámení

* stav nabíjení
* Doba startu
* Upozornění o činnosti a bezpečnosti
Volitelné: bezpečnostní upozornění 5 minut před startem pro ujištění se, že na pozemku nejsou děti, lidé a zvířata

Vzdálená údržba a opravy

* Připraveno pro vlastní servis
* vzdálená online diagnostika
* online technické opravy

iOS

  • Vyžaduje systém iOS verze 8.0 nebo vyšší.

Android

  • Vyžaduje systém Android verze 4.4 nebo vyšší.