Installation av "öbildningar" Skarvning av kantkabeln

  Hinder som träd, blomrabatter, blomkrukor, lutande träd, flyttbara pooler och andra hinder som inte är fixerade och minst 15 cm höga måste skyddas från Robomow® med hjälp av kantkabeln.

  Robomow® är utvecklad för att enkelt arbeta på gräsmattan med alla slags hinder, men för mjukare och tystare drift är det att föredra att man avgränsar alla fasta föremål i och runt arbetsområdet. Om du är osäker på ett särskilt hinder är det bäst att utesluta det med kantkabeln. Det kommer inte att ha någon inverkan på effektiviteten hos gräsklipparen och kan senare tas bort om det inte behövs.

  För att skapa en ö, ta kabeln från kanten som är närmast hindret och fäst kabeln runt hindret, dra sedan tillbaka kabeln till samma plats du tog den från (skapa en ö - Se figur 1).

  Det finns två viktiga saker man måste tänka på när man lägger ut en kabel för att utesluta ett hinder; 1) placera den del av kabeln som går till hindret och den del av kabeln som kommer tillbaka från hindret intill varandra; och 2) lägg kabeln i den riktning som bild 1 visar när du går in på gräsmattan för att utesluta ett hinder. På bild 1 kan det se ut som om det är ett mellanrum mellan de kablar som läggs ut som en ö för ett hinder, men detta är bara till för att illustrera hur kablarna läggs. Den riktiga placeringen av dessa två kablar är lägga dem intill varandra, och det får under inga omständigheter vara ett större avstånd än 3 mm mellan dem. För att uppnå bästa resultat, placera båda kablarna under samma pinne när du placerar dem på gräsmattan runt hinder. Placering av kablarna på det sätt som beskrivs gör det möjligt att upphäva signalen för de två kablarna, men bara i det område där de är installerade nära varandra och kommer i beröring med varandra. Genom att upphäva signalen i denna sektion, är Robomow® fri att passera detta område, men kommer fortfarande att känna igen signalen från ön.

  Figur 1 - Installation av ö runt ett hinder

  Om det finns 2 eller flera hinder som behöver skyddas av kabeln, rekommenderar vi att du lämnar den första ön på en punkt så nära det andra hindret som möjligt, lägger ut kabeln runt det andra hindret, kommer tillbaka till samma plats på den första ön och sedan fortsätter att göra slingan runt det första hindret - så som bild 2 visar:

  Figur 2 - Installation av öar på rad


  Varning!

  Om kablarna korsar varandra när de läggs ut runt "öarna (bild 3) kan Robomow®: 1) Gå rakt över ön eller 2) stanna och ändra riktning innan den når kabeln.

  Figur 3 - Felaktig installation av en ö