Hitta ett kabelbrott

  Symtom

  Saxsymbolen på kantswitchen/basstationen lyser,vilket indikerar att det är ett brott på kabeln.

  • Om kantswitchen/basstationens kretskort är från 2008 eller senare, hänvisar vi till alternativ A.
  • Om det är från 2007 eller äldre, hänvisar vi till alternativ B.
  Alternativ A - Leta efter ett kabelbrott med hjälp av radio.
  • Koppla loss en av kantkabelns ändar från basstationens kretskort/kantswitchen.
  • Fastän det finns ett brott på kabeln fortsätter kretskortet att generera en signal på 2 KHz (istället för 8 KHz i normal drift) vilket förhindrar att Robomow kan klippa.
  • Ställ in radion på AM på hög volym och gå runt kantkabeln. I den ena riktningen kommer du inte att höra några pipljud när du lyssnar på radion, och i den andra riktningen kommer du att höra pipljud när radion befinner sig ovanför kabeln.
  • 1.När du når en punkt där pipljuden upphör kommer du att befinna dig rakt ovanför brottet i kabeln.

  Alternativ B - Hitta ett kabelbrott
  Symtom

  Saxsymbolen på kantswitchen / laddstationen lyser, vilket indikerar att det är ett brott på kabeln.

  Lösning

  Kontrollera först om felet beror på kantswitchen/basstationen eller kontinuiteten med kantkabeln. Testa kantswitchen/basswitchen genom att ansluta en kort ögla på några cm till sin kontakt (figur 2) eller genom att ansluta den i en annan zon (om det finns); Om lampan för 'Wire disconnected' (kabel inte ansluten) inte lyser, och 'ON' blinkar regelbundet, betyder det att kantswitchen/basstationen fungerar normalt och felet ligger i kabeln.

  Figure 1
  Wire disconnected
  indicator is blinking
  Figure 2
  Testing the Perimeter
  Switch using a small loop
  Utföra en sökning efter den frånkopplade kabeln:

   

  • Försök att komma ihåg om något arbete har gjorts sedan den senaste gräsklippningen som kan ha orsakat ett kabelbrott: gå längs kantkabeln och kontrollera framför allt om kabeln är bruten i områden där du senast har arbetat, såsom häckklippning, plantering eller rensning.
  • Leta efter en skadad kabel nära den position där Robomow® senast avslutade sin klippning.
  • Gå längs kabeln (inklusive kantområden) och sök noga efter ett jack i en kabel eller lös anslutning.
  • Kontrollera kontakter och skarvningar:
  • Ta ut de två kabeländarna från tomtkontakten - bekräfta att de är rena, tryck in dem igen och dra åt skruvarna.
  • Kontrollera kablarna från kantswitchen till gräsmattan.
  • Kontrollera alla anslutningar noggrant.
  • Se till att alla kabelskarvningar är gjorda med standardiserade kabelanslutningar; varje plats där kabeln är skarvad utan en kabelkontakt, bara genom att tvinna kabeln, är en möjlig plats för frånkoppling på grund av korrosion.

   

  Utför en sekundär sökning efter den frånkopplade kabeln genom att testa olika längder av kabeln med hjälp av kantswitchen som en detektor för kontinuitet (använd figur 3 för att följa sökningsåtgärderna):

   

  • Koppla bort kantswitchen från kantkabeln, öppna de två skruvarna där kabeländarna är anslutna till tomtkontakten och lämna kabeländarna frånkopplade.
  • Ta en extra bit kabel och förbered 2 kablar på den längd du vill ha (från 2-10m).
  • Ta bort 6 mm av isoleringen från varje kabelända och anslut de två kablarna till kantswitchen.
  • Ta bort 2,5 cm av isoleringen från de andra kabeländarna.
  • Välj den sektion av kantkabeln som du vill testa kabelns kontinuitet på; definiera 2 punkter på kantkabeln (punkt 1 och 2 i figur 3) och ta bort (skär inte) 6 mm av isoleringen vid varje punkt (avståndet mellan dessa 2 punkter bör överstiga den kabellängd som du förberett för testning).
  • Tvinna änden på den extra kabeln från kantswitchen runt en av punkterna på kantkabeln och gör samma sak med den andra kabeln runt den andra punkten på kantkabeln.
  • Slå på kantswitchen och kontrollera efter frånkoppling av den testade kabeln.
  • Om det inte är någon indikation av 'Cut wire' (kabelbrott), betyder det att den testade kabeln (mellan de två punkterna) fungerar.
  • Koppla bort en av de extra kablarna från kantkabeln och anslut den till en annan punkt för att fortsätta att testa nästa sektion av kabelns kontinuitet (i figur 3 togs kabeln från punkt 1 till punkt 3).
  • När kantswitchen indikerar 'Cut wire' (kabelbrott), betyder det att kabelbrottet är inom den testade kabeln (i figur 3 är den mellan punkt 3 och 4).
  • Vi rekommenderar att du delar upp den problematiska sektionen av en kabel tills du kan precisera området där kabelbrottet är.
  • När den problematiska sektionen är tillräckligt kort, titta noga efter jack eller lös kabelanslutning och reparera den med standardiserade kabelkontakter eller klipp av kabeln och installera en ny.

   

  Koppla bort kantswitchen från kantkabeln, öppna de två skruvarna där kabeländarna är anslutna till tomtkontakten och lämna kabeländarna frånkopplade.

  OBS: Om kantswitchen/basstationen är ansluten till få zoner rekommenderas det att först testa i vilken av zonerna det är kabelbrott, och först därefter fortsätta sökningen inom det område som beskrivs ovan.

  Figur 3 - Hitta ett kabelbrott