Låt en robot klippa gräsmattan – Villatidningen lät fyra familjer prova självgående gräsklippare

  Av

  villa_logo.jpg

  Mycket har hänt sedan min morfar på 50-talet klippte sina gräsmattor med en gammal cylinderklippare. I dag hade han säkerligen valt att klippa gräset med en robotklippare som sköter jobbet på egen hand.

  Klicka här för att läsa hela artikeln.

  Med en robotklippare som automatiskt sköter om klippningen av din gräsmatta, får du tid över till annat. För att ta reda på hur den fungerar valde vi ut fyra villaägare som fick testa varsin robotklippare. Tre testade ”trådstyrda” klippare och en testade en självtänkande”. Skillnaden är att de trådstyrda håller sig innanför en gräsyta begränsad av en svagströms kabel som antingen ligger ovanpå jorden eller är nedstucken en decimeter. Den självtänkande reagerar på förändring av underlaget och rent fysiska hinder, som trä eller avgränsare av typen krocketbågar.

  CLAES ERIKSSON MED en 2000 kvadratmeter stor gräsmatta tilldelades en större robotklippare, Robomow, och fick hjälp av två montörer med att lägga kabeln på en decimeters djup 30 centmeter från gräsmattskanten. Claes var först tvivlande på om den skulle klara av jobbet lika bra som han själv. Men efter tre veckor var Claes lyrisk och började räkna på hur många timmar han sparade in på att slippa klippa och köra bort gräset själv. Dessutom hade mossan minskat betydligt.


  ERLING KARLSSON MED en gräsmatta på 500 kvadrat fick testa en Stihl robotklippare också han var till en början skeptisk. Två veckor senare var Erling mer än nöjd över hur fin hans gräsmatta blivit. – Den klippte utan anmärkning, den skötte sig helt själv, det avklippta gräset smulades sönder och blev till finfördelad gödning. Den klippte tyst utan att störa vare sig grannarna eller oss, säger Erling. Husqvarnasrobotklippare hamnade hos familjen Nina och Bill Thompson och hunden Freja. Bill la snabbt ut en rektangulär slinga på gräsmattan och fäste den med de medföljandehullingförsedda plastpinnarna. Ström drogs fram till laddstationen och sedan var det bara att trycka i gång robotklipparen efter några väl valda menyval.

  ROBOTKLIPPAREN FRÅN HUSQVARNA tillhörde den mindre av Husqvarnas robotklipparfamilj men rullade utan problem fram på den något våta gräsmattan och tuggade upp gräset både effektivt och snabbt, för att sedan fördela det över gräsmattan. Robotklipparens vägval och svängmönster är noggrant genomtänkt och har till syfte att inte ämna någon del av gräsmattan obearbetad. En finess hos Husqvarnas robotklippare är att knivarna är mycket korta och sitter infällda i en skiva och fälls ut med hjälp av centrifugalkraften då skivan väl börjar rotera. En klar fördel ur säkerhetssynpunkt, eftersom då knivarna är oåtkomliga när maskinen lyfts in och ut. Laddstationen är utformad på ett genomtänkt sätt, som säkerställer att robotklipparen får kontakt i laddstationen. Displayen är tydlig och menyerna är enkla. Alla de här tre klipparna styrs dels genom avgränsningstråden och dels genom påstötningar av olika hinder som träd, stubbar, väggar och stenar och liknande.

  EN HELTANNAN typ av robotklippare är Wiper Blitz. Den fick Kia Pettersson testa. Klipparen drivs av fyra kraftigaterränggående hjul som kan styras individuellt och därmed ändra riktning och rotera på stället, genom ett sinnrikt drivsystem som kan ge hjulen olika drivkommandon. Klippkniven ser ut som en fyrbladig propeller och tillverkad i luminium. Wipern behöver heller ingen avgränsningstråd, utan styrs genom dels att den känner av när underlaget inte längre består av gräs och dels genom fysiska hinder som träd, stenar och stubbar. Eller en serie avgränsingsbågar avtypen krocketbågar. Eftersom Kias gräsmatta ligger 20 centimeter över den asfalterade infarten, försåg
  Kia gräskanten mot uppfarten med några plankor som förmådde Wipern att vända i stället för att ramla ner för kanten.


  HUSQVARNAS ROBOTKLIPPARE hamnade hos familjen. Nina och Bill Thompson och hunden Freja.

  SLUTRESULTATET VAR ATT gräset blev effektivt klippt och det var enkelt att flytta Wipern till andra delar av trädgården, där gräset behövde tuktas. Avslutningsvis ska sägas
  att samtliga robotklippare är försedda med larm som sätter i gång om klippar na lyfts upp från marken. Samtliga klippare laddas med vanlig hushållsel och drivs med svagström.

  villa_logo_news_22_11_2010.jpg