Executive Team

  Udi Peless,medgrundare, CEO och VP Marketing

  Medgrundare av och CEO påFriendlyRobotics,Udihar en tung bakgrund inom ingenjörskonst, teknologi och marknadsföring. Tidigare CEO hos Biosense, ett hi-tech uppstartsbolag som förvärvades av Johnson & Johnsonsamt grundare av ett mjukvaruföretag i uppdragsplanering inom flygplanskonstruktion.Udiinledde sin karriär som ingenjör och senare, marknadschef hosElbit, a ledande tillverkare av militär utrustning.

  Udihar enB.Scmed högsta betyg idatavetenskap vid HaifaTechnion Institute of Technology i Israel.

  "Hushållsrobotar, i en mängd olika tillämpningar, står för dörren och kommer snart att vara lika vanliga som microvågsugnen i alla hem. När detta inträffar, liggerRobomowperfekt positionerat att finnas bland branschledarna."

  Shai Abramson, medgrundareoch CTO

  Shai var medgrundande avFriendlyRobotics 1995. Tidigare en Team-ledare och projektledare i de Israeliska försvarsstyrkornas tekniska enhet ärShaimottagare av det israeliska Säkerhetspriset.

  Shaiär utexaminerad från elitutbildningsprogrammet “Talpiyot”. Han innehar en B.Sc i fysik och matematik, med examen frånHebrew University of Jerusalem och en M.Sc i Electronisk ingenjörskonst, med examen från Tel-Aviv University.

  "Det är min uppfattning att resan är lika viktig som målet, därför är den mänskliga resursen den viktigaste tillgången i ett företag och följaktligen, den hemliga ingrediensen i Robomows framgång."

  Noa Chen, VP finans, Humanresurseroch Informationsteknologi

  Med sin kombinerade expertis inom finans, humanresurser och informationsteknologi anslöt sig Noa tillFriendlyRobotics 2011.Som tidigareSenior försäkringschefhosPricewaterhouseCoopers Israel i över tio år, har Noa en bred och djup förståelse för hi-tech- och industriföretag, multinationella bolag och SEC-registrerade bolag.

  Noainnehar en B.A. examen i redovisning och företagsadministration från College of Management Academic Studies.Hon är också en godkänd revisor i Israel.

  "Att tänka utanför boxen och ge anställda friheten att förbättra processer och driftseffektiviteten är mycket viktigt för ett företags förmåga att nå framgång."

  Gerome de Schutter , VP Försäljning

  Vice President för försäljninghosFriendlyRoboticssedan 2012, Manager of FriendlyRobotics BV i Holland sedan etableringen 2007och enRobomow-distributör sedan 2001, Geromeär en expert inom robot-gräsklippare. Tidigare varGeromemedgrundare och CEO för MDS BV, Andelstochmedgrundare ochCEO på Garden Motors NV, Desim NV och MDS Parts.

  Geromeär utexaminerad frånDendermonde Business School och talarholländska, franska, tyska, engelska och italienska flytande.

  "Företag måste, precis som människor, fortsätta framåt. Bara när vi är i rörelse kan vi se landskapet utvecklas."

  Dedy Gur, Kundrelationer

  Dedyhar med sig 20 års erfarenhet inom Produktstyrning och ingenjörskonst. Ansvarar för testning ochintroduktion av nya produkter, kundstöd och produktionsstyrning. Han anslöt sig ursprungligen till FriendlyRobotics idec. 1999 som chef för kundstöd och kvalitetsgaranti. Dedy var tidigare Processingenjörsledare och kvalitetsgarantiansvarig hosMotorola South Israel Ltd.

  Dedyhar enB.Sc. iMekanik från och en MBA från Ben-Gurion Universitetet.

  "Att arbeta nära och lyssna på våra kunder är en kritisk faktor I fortsatt leverans av högkvalitativa produkter konstruerade för att överträffaförväntningarna."

  Ofer Laufer, COO& OEM G.M

  Oferkommer med över tjugo års exekutiv erfarenhet på hög nivå inom ett brett spektrum av globala verksamheter i snabbväxande företag. Tidigare, VP Operations hos Powerpaper, ett uppstartsbolag som utvecklat en unik plattform för de kosmetiska och farmaseptiska marknaderna. Operations Director hosAlvarion (Nasdaq: ALVR), ett ledande globalt företag inom trådlösa nätverk, Fabrikschef på A.M.S. Electronics, ett turn-key-företag i elektronikbranschen, och Vice Production Manager hos Lucent Technologies (NYSE:LU), Ofersomfattande bakgrund i tillväxtföretag talar för sig själv.

  Oferhar en examen iElectricalEngineeringoch en MBA frånHebrew University of Jerusalem.

  “Även om vi fascineras av nya teknologier, processer och nya affärsmodeller, är det mänskliga värden – så som integritet, medkänsla och empati – som borde vara ledljuset i allt vi gör.”