Byta batterier

  VARNING! Följ noga instruktionerna nedan.

  Byt först ut det ena batteriet innan du byter ut det andra batteriet.

  Byta batterier:
  • Lyft på stötdämparen och avlägsna batteriets säkring;
  • Avlägsna den kända klipphöjdjusteringen genom att lyfta den uppåt (figur 1);
  • Skruva upp de fem muttrarna manuellt på baksidan av chassits lock (figur 2). Har du problem att använda en platt skruvmejsel;
  • Lyft baksidan av locket och koppla (figur 3) endast bort de två kablarna från det vänstra batteriet (figur 4);
  • - Placera det nya batteriet och anslut kablarna till batteripolerna med de röda och svarta kablarna så att färgerna på batteriet;
  • - Koppla ur kablarna från det högra batteriet;
  • Placera det nya batteriet och anslut kablarna till batteripolerna så att de motsvarar färgerna;
  • - Sätt tillbaka locket på plats och skruva manuellt fast de fem muttrarna, kontrollera att de skruvats åt tillräckligt;
  • Sätt in batterisäkringen och kontrollera att din Robomow vaknar.
  Figure 1
  Figure 2
  Figure 3
  Figure 4