Tips för underhåll av din gräsmatta

  Robomow®- Skötsel av gräsmattor har aldrig varit så lätt

  Bästa tiden att klippa

  Klipp din gräsmatta när gräset är torrt. Detta förhindrar gräsklippet från att klumpa ihop sig och bilda små högar på gräsmattan.
  Klipp sent på dagen hellre än under den varmaste tiden på dagen. (Top)

  Klippningsfrekvens

  Klipp ofta, producera korta, små gräsklipp. Under den aktiva växtsäsongen bör klippningsfrekvensen ökas till en gång var 3-5 dag, så att gräset inte blir för långt. Kort gräsklipp förmultnar snabbare och täcker inte gräsets yta. Om gräset är för långt, öka klipphöjden, klipp, minska därefter klipphöjden efterhand och klipp flera gånger. (Top)

  Klipphöjd

  Följ "1/3-regeln": klipp inte mer än 1/3 av gräsets längd. Lämplig klippning producerar kort gräsklipp som inte täcker gräsytan. Du kanske blir tvungen att klippa gräset oftare, eller klippa det två gånger, när gräset växer snabbt, som exempelvis på våren.(Top)

  Vatten

  Gräsåtervinning minskar den mängd vatten som gräsmattan behöver eftersom gräsklippet består av 80 – 85 % vatten. Gräsåtervinning minskar avdunstningsförlusterna från jordytan och bevarar vatten. De flesta gräsmattor kräver mindre vatten vid gräsåtervinning.(Top)

  Bevattning

  Vattna din gräsmatta mellan 04.00 och 08.00 på morgonen så att vattnet har tid att sjunka ner i jorden innan solvärmen förorsakar avdunstning.
  Din gräsmatta behöver ca. 3-4 cm vatten i veckan. Vattning på djupet gör det möjligt för gräset att utveckla ett djupt rotsystem, vilket hjälper gräsmattan att stå emot sjukdomar och torka. (Top)

  Vattna inte för mycket

  För mycket vatten är inte bara slöseri utan det kan också öka tillväxten av grästorvor, vilket gör att gräsmattan måste klippas oftare. Låt jorden torka ut delvis mellan vattningarna. Vattna när ca. 5 cm av det översta jordlagret har torkat ut. Använd ett föremål som exempelvis en skruvmejsel för att testa jorden och mäta fuktdjupet. (Top)

  Gödsling

  Gräsåtervinning minskar den mängd gräsmattegödning som behövs, därför att gräsklippet levererar ca. ¼ av gräsmattans årsbehov.(Top)

  Kniv

  Se till att hålla gräsklipparens kniv vass. En vass kniv ger en ren, säker och effektiv klippning. En slö kniv kommer att slita och dra i topparna av gräset vilket kan vara en inkörsport för sjukdomsorganismer och försvagning av gräsplantan. Vi rekommenderar att Robomow-kniven byts ut en gång om året. (Top)

  Halm

  Gräsklipp och halm är inte alls jämförbara. Som vi tidigare nämnt består gräsklipp av cirka 80-85 procent vatten med endast små mängder av lignin, och förmultnar mycket snabbt.
  När vi stannar upp och tänker efter kan vi konstatera att golfklubbar, idrottsplatser och parker i åratal har klippt gräset och återvunnit det utan att använda gräsuppsamlare.
  En liten mängd av halm (ca. 1-1,5 cm) är faktiskt välgörande för en gräsmatta. Gräsklippet skyddar gräsmattans rotsystem från värme och vätskeförlust. (Top)