Externa Laddningsinstruktioner

  EnhetSpecifikation
  Modell HP8204
  Utström 3A~6A kontinuerlig
  Utspänning 24V
  Max utspänning 31V
  Inspänning 115V/230V spänningsomkopplare
  115V (95V~132V) / 230V (180V~264V)
  Överspänningsskydd Omkring 32,5V automatisk avstängning
  Överbelastninsskydd Omkring 8A automatisk avstängning
  Kortslutningsskydd Säkringen går eller automatisk avstängning
  Arbetstemperatur -10°C~50°C
  Användningstemperatur 0°C~40°C
  Godkännanden UL. CSA. CE. TUV. T-MARK.
  Säkring 125V 10Amp (C i figur 1)

  Användarinstruktioner

   

  • Justera spänningsomkopplaren (115V eller 230V) till korrekt inställning (A - se figur 1).
  • Anslut laddaren till batteripaketet - positionera adaptern, pilarna uppåt och mot dig, längs ner på batteripaketet, precis nedanför batteripaketets metallkontakter. Adaptern passar nästan i jämnhöjd med batteripaketet och kommer att vara centrerad under batteripaketets kontakter, använd spröten på batteriet som vägledning för korrekt positionering. Skjut försiktigt adaptern uppåt i pilarnas riktning tills den är helt sammanlänkad med batteripaketets kontakter och inte längre kan glida uppåt.
  • Anslut strömkabeln till strömuttaget.
  • Slå på strömbrytaren (B - se figur 1), fläkten kommer att starta och lysdioden för laddning lyser gult.
  • När laddningen är klar indikerar ett grönt ljus att batteripaketet är fulladdat. Mellan användningstillfällena föreslås det att man lämna laddaren ansluten, även efter det att laddningsprocessen är fullbordad. Det kommer inte att skada batteripaketet eller laddaren.
  • För att ta bort batteripaketet, stäng av laddaren innan du kopplar från batteripaketet - dra försiktigt adaptern nedåt tills adapterns och batteripaketets kontakter inte längre är sammanlänkade.

   

  Lampindikationer (D i figur 1)
  Röd Ström på
  Gul Laddar
  Grön Fulladdat

  Under laddning kan ljusdioden blinka växelvis mellan grönt och gult i omkring 1~60 sekunder, observera att detta är en normal funktion.

  Säkerhet och viktig information

   

  • Ladda endast laddningsbara batterier av typen GEL och SLA med denna enhet.
  • Använd endast specificerade säkringar.
  • Laddaren blir varm under laddning.
  • Ladda i väl ventilerat utrymme och täck inte över eller placera något ovanpå laddningsenheten.
  • Använd endast inomhus och i torra områden.
  • Använd i temperaturer över 0ºC och under 50ºC.
  • På vintern, ladda batteriet fullt och förvara det i ett rumstempererat område. Ladda batteriet en gång till mitt i vintern. Ladda INTE batteriet konstant under lågsäsong/vintertid. En gång per kvartal rekommenderas.
  • Håll området fritt under laddning och placera kablarna så att de inte skadas eller så man kan snubbla över dem.
  • Använd endast med ursprungligt avsett batteri.
  • Använd aldrig en laddare med skadad kabel.
  • Felaktig användning av laddaren kan leda till brand eller batteriskada.
  • Trots att denna avancerade laddare har automatisk avbrytning så rekommenderas det inte att lämna den påslagen under längre perioder.
  • Batterierna bör laddas efter varje användning för att garantera lång livslängd för batterierna.

   

  Felsökning
  A) Ingen lysdiod tänds när laddaren slås på

   

  • Bekräfta att laddarens kabel är ansluten till elnätet.
  • Se till att elnätet är påslaget.
  • Testa så att eluttaget fungerar genom att koppla in en annan apparat.
  • Kontrollera säkring (C - Figur 1).
  • Kontrollera efter kortslutning i kabeln från adaptern till batteripaketet.

   

  B) När laddaren slås på, den röda lysdioden lyser och den gröna lysdioden blinkar, men batteriet laddas inte.

   

  • Kontrollera om säkringen har gått.
  • Kontrollera anslutningen mellan adaptern och batteripaketet.
  • Batteriets polaritet är fel.
  • Kontrollera anslutningen till batteriet och batterikablarnas anslutning (inuti höljet)

   

  C) Laddningstiden fortsätter under en lång tid

   

  • Batteriet är skadat.
  • Batteriets livslängd närmar sig sitt slut.