Hur du beräknar gräsmattans lutning ?

  Det finns två vanliga sätt att mäta lutningen på en yta: grader och procent.

  Det enklaste sättet är att mäta lutningen i procent med formeln i figur 1:
  L - är längden på lutningen
  H - är höjdskillnaden

  Efter beräkningen av lutningen i procent, använd tabellen nedan för att konvertera lutningen i procent till grader

  Figur 1
  Beräkna lutning i procent (%)
  Lutning (%)Lutning
  (grader)
   Lutning (%)Lutning
  (grader)
   Lutning (%)Lutning
  (grader)
  1.8   14   26.8 15°
  3.5   15.8   28.7 16°
  5.2   17.6 10°   30.6 17°
  7.0   19.4 11°   32.5 18°
  8.8   21.2 12°   34.4 19°
  10.5   23.1 13°   36.4 20°
  12.3   24.0 14°   38.4 21°

  omräkningstabell av lutning i procent till lutning i grader