Skarva kantkabel

  Kantkabeln måste skarvas i följande fall:

   

  • Om ytterligare kabel är nödvändig för att fullborda den ursprungliga inställningen.
  • Gräsmattan förändras.
  • Skadad kabel.

   

  Följ instruktionerna nedan för att skarva två kablar:

   

  • Använd kontakterna som är levererade med förpackningen, som visas i figurerna nedan; de är vattentäta och tillhandahåller tillförlitlig elanslutning.
  • Skala bort 1,5 cm på varje sida av kabeln (Figur 1 - steg 1).
  • Tvinna ihop de skalade ändarna med varandra (Figur 1 - steg 2).
  • Skruva den silikonfyllda kabelmuttern på de skalade ändarna tills det tar stopp (figur 1 - steg 3).

   

  Step 1

  Step 2

  Step 3

  Figur 1 - Skarva kantkabel

  Viktig information!
  Hoptvinnade kablar eller en skruvklämma som är isolerad med isoleringstejp är inte en tillfredställande skarvning. Fukt från jorden kan medföra att kabeländarna oxiderar och efter en tid kan detta leda till en öppen strömkrets.