Ofta ställda frågor

   

  Vad är gräsåtervinning?
  Gräsåtervinning är den naturliga återvinningen av gräs som sker när man lämnar kvar gräsklippet på gräsmattan vid gräsklippningen. När du återvinner gräs med din Friendly Robotics Robomow® stannar gräsklippet kvar längre i klippkammaren, där det klipps sönder flera gånger till mycket små delar innan det ramlar tillbaka på marken. Så fort det hamnar på marken kommer det snabbt att brytas ned och frigöra värdefulla näringsämnen som återgår till jorden. Detta resulterar i en friskare och vackrare gräsmatta och eliminerar behovet att samla upp och forsla bort gräsklippet.

  Varför ska man använda gräsåtervinning?
  Gräsåtervinning spar tid och pengar och skyddar miljön. Tiden för gräsklippning minskar eftersom du slipper samla ihop gräsklippet i påsar och sedan forsla bort det. Gräsklippet tillsätter välgörande organiska ämnen till jorden, vilket ger gratis gödning och skapar friska, gröna gräsmattor. Gräsåtervinning minskar behovet av gräsmattegödning och vatten, vilket kan minska de giftiga ämnen som rinner ut i avloppsdiken och andra kanaler och smutsar ner sjöar, åar, bäckar och floder. Gräsåtervinning minskar också behovet av mark för att anlägga soptippar.

  Krävs det specialutrustning för gräsåtervinning?
  Du kan kanske använda din befintliga gräsklippare för gräsåtervinning, men du måste klippa väldigt ofta jämfört med om du använder gräsklippare som är speciellt konstruerade för gräsåtervinning.
  Romobow® från Friendly Robotics är en ändamålsenlig bioclip-gräsklippare som sönderdelar gräset bättre än traditionella gräsklippare, tack vare sitt trekammar-bioklipp-system och en knivhastighet på 5800 varv/minut, vilket är dubbelt så mycket som en vanlig bensingräsklippare. Den har konstruerats speciellt för bioclip (gräsåtervinning), den har speciella knivar och ett djupt klippdäck som gör det möjligt att klippa sönder gräsklippet flera gånger (upp till 8 gånger) innan gräsklippet återvänder till gräsmattan som naturlig gödning.

  Kommer gräsåtervinning att göra så att min gräsmatta ser ful ut?
  Nej! Om du klipper, vattnar och göder din gräsmatta på rätt sätt, kommer gräsåtervinning faktiskt att göra så att gräsmattan ser friskare ut. Det är viktigt att klippa gräsmattan ofta för att producera ett finfördelat gräsklipp som faller ner mellan de stående grässtråna och bryts ner snabbt. Många golfbanor och parker har använt sig av gräsåtervinning under många år.
  Nyckeln till att underhålla ett vackert utseende är att klippa gräsmattan tillräckligt ofta för att producera ett kort, finfördelat gräsklipp. Kort gräsklipp bryts ner snabbt och täcker inte gräsets yta. Klipp gräsmattan när gräset är torrt. Detta förhindrar att gräsklippet klumpar ihop sig och bildar små högar på gräsmattan.
  Många husägare klipper gräset en gång i veckan, när de har tid på helgerna. Gräs bör klippas när det behövs, istället för att klippas enligt ett konstgjort, påtvingat schema.
  Med Friendly Robotics Robomow ® kan du ställa in ett veckoprogram för gräsklippningen och glömma allt om gräsklippning för hela säsongen!
  Friendly Robotics Robomow® kommer automatiskt att lämna laddstationen de dagar och de tider som är inprogrammerade och återvänder automatiskt till laddstationen för återuppladdning och för att vara redo för nästa inprogrammerade klippning.

  Orsakar gräsåtervinning ansamling av torrt gräs!
  Nej! Gräsklipp och torrt gräs hör helt enkelt inte ihop; forskningen har visat att det är gräsrötterna som är den primära orsaken till att torrt gräs bildas, inte gräsklippet. Torrt gräs består mest av rötter, stjälkar och toppar; det är resultatet av onormalt snabb tillväxt av rötter och andra växtdelar och orsakas av olämplig gödning och bevattning. Dessa växtmaterial innehåller stora mängder lignin och bryts ner långsamt. Gräsklipp består av cirka 80-85 procent vatten med endast små mängder av lignin, och förmultnar mycket snabbt.
  När vi stannar upp och tänker efter kan vi konstatera att golfklubbar, idrottsplatser och parker i åratal har klippt gräset och återvunnit det utan att använda gräsuppsamlare. Detta görs genom att man använder "riktiga" gräsklippare som har sju till nio knivar som sitter så tätt intill varandra att resultatet blir ett finfördelat gräsklipp som på ett effektivt sätt kan återvända till gräsmattan för snabb nedbrytning.
  Torrt gräs, det lager av döda gräsrötter som ”svävar” strax ovanför eller strax under jordytan, orsakas av ett antal faktorer, inklusive dåliga bevattningsvanor, särskilt för grund bevattning; olämpliga klippmetoder, framför allt genom att man klipper gräset alldeles för kort eller skalar av gräsmattan; och att man använder gödningsmedel med högt kväveinnehåll alldeles för ofta. Det är inte gräsklippet som är orsaken.
  En liten mängd torrt gräs (ca. 1 cm) kan faktiskt vara nyttigt för en gräsmatta, eftersom det fungerar som isolering för rötterna och fungerar som täckning för att förhindra överdriven vattenavdunstning och sammanpressning av jorden.
  Om en gräsmatta har ett tjockt lager av torrt gräs, kan du bli av med det om du krattar gräsmattan ordentligt eller använder en mekanisk vertikalskärare.  Om lagret av torrt gräs inte är så tjockt, räcker det med normal luftning. Du kan undvika att detta upprepas genom att klippa gräset i lagom höjd, kanske en aning högre än normalt, genom att ge jorden en riktigt rotblöta varje gång du vattnar och genom att byta till långsamverkande gödningsmedel.

  Vilka fördelar finns det med att låta gräsklippet återvända till gräsmattan?
  Gräsklipp som återgår till gräsmattan står för upp till 25 procent av det totala behovet av gödning för din gräsmatta. Gräsklippet innehåller cirka 4 procent kväve, 2 procent kalium och 1 procent fosfor. När det bryts ned kommer det också indirekt att fungera som näring åt de bakterier som finns i jorden, vilka gör många nyttiga saker (exempelvis bryter ner torrt gräs) för en frisk gräsmatta.

  Är bioclip-gräsklippare mer effektiva än vanliga gräsklippare?
  Bioclip-gräsklippare är rotationsklippare som finfördelar gräsklippet till små delar och sprider ut det jämnt över gräsmattan för nedbrytning. Det är viktigt att du bara klipper av 1/3 av grässtrået när du använder en gräsklippare av biocliptyp. Välkonstruerade bioclip-gräsklippare sprider ut gräsklippet jämnare över gräsmattans yta än vanliga gräsklippare.

  Är det viktigt att gräsklipparens knivar är vassa?
  Att klippa gräset med slöa knivar är det samma som att ge din gräsmatta en dålig hårklippning. En slö kniv rycker och sliter i grässtrået istället för att skära av det med ett skarpt snitt. Detta ökar inte bara intensiteten i skadan på gräset. Trasiga kanter är också en utmärkt inkörsport för olika sjukdomar. Gräsklippning med slöa knivar syns extra tydligt när det är varmt väder, eftersom toppen på varje grässtrå torkar ut och blir brunt. Om du multiplicerar detta med många miljoner grässtrån så får du en gräsmatta som mer ser ut som ett fält med halmstrån än en frodig, grön matta.
  Om du klipper lagom långt gräs som inte är vått, ser till att kniven är vass så att grässtrået klipps av med ett rent snitt som läker ihop snabbt så minskar risken för de sjukdomsproblem som uppstår vid klippning med slö kniv.
  Använd bara vassa knivar i din Friendly Robotics Robomow®. Byt knivar åtminstone en gång per säsong, oftare om de har blivit väldigt slöa. Vi rekommenderar att du byter ut alla tre knivarna samtidigt för att få bästa resultat. Maskinslipning rekommenderas inte, eftersom det inte går att få bra balans efter maskinslipning.

  Hur ofta bör jag klippa min gräsmatta?
  Av misstag klipper många husägare sina gräsmattor en gång varje vecka, vanligtvis på helgerna. Gräs bör klippas när det behövs, istället för att klippas enligt ett konstgjort, påtvingat schema.
  Mängder av undersökningar på fältet och lång erfarenhet har visat att klippningsfrekvensen generellt sett bör vara en gång var femte eller sjätte dag.
  Om man klipper oftare betyder det att gräsklippet blir kortare, och lättare filtreras ner i jordytan, där det snabbt bryts ned och frigör en överraskande stor mängd näringsämnen – upp till 18 kg kväve per 2000 m2 gräsmatta, förutom att det förser gräsmattan med spårämnen och organiska ämnen som fungerar som täckning för att bevara jordens fuktighet och utjämna temperaturskillnader.
  Klipphöjden bör ökas under varma, torra somrar. På de flesta platser växer gräset snabbare på våren och hösten och kräver då tätare intervall för klippningen. Gräsmattan bör klippas ofta, så ta inte bort mer än en tredjedel (1/3) av gräsets hela längd.
  Genom att klippa regelbundet och på lagom höjd, förbättras kvaliteten på din gräsmatta. Om du låter gräset växa sig för långt mellan klippningarna, kommer de tjocka fläckarna med gräsklipp att kväva din gräsmatta på dessa områden.
  Detta problem kan minskas genom att du gradvis minskar längden på gräset till lagom höjd, vid två eller tre klippningar, hellre än att du skalar av det till lagom höjd vid en klippning.
  När du använder Friendly Robotics Robomow® är den bästa lösningen att anpassa klippningsfrekvensen till gräsets växthastighet. Du kan lätt ställa in ett passande klippningschema i ett veckoprogram och Robomow® kommer att klippa din gräsmatta automatiskt.

   

  Sprider gräsåtervinning sjukdomar på gräsmattan?
  Nej! Olämplig bevattning och gödning är de primära orsakerna till att sjukdomar sprids. Om det finns en bra miljö för grässjukdomar, kommer sjukdomsangreppen att uppträda oberoende av om du samlar upp gräsklippet eller inte. Vattna lagom, bara när det behövs (2-3 cm vatten var femte eller sjätte dag, tidigt på morgonen) och se till att gräsklipparens kniv är mycket vass, så kommer du att hjälpa din gräsmatta att stå emot sjukdomar.

  När och hur ofta bör jag vattna min gräsmatta?
  Vattna din gräsmatta tidigt på morgonen så att vattnet har tid att sjunka ner i jorden innan solvärmen förorsakar avdunstning. Din gräsmatta behöver ca. 3-4 cm vatten i veckan. Du bör låta vattenspridaren stå på så länge att vattnet hinner sjunka ner i marken, men inte så länge att vattnet rinner bort. Vattning på djupet gör det möjligt för gräset att utveckla ett djupt rotsystem, vilket hjälper gräsmattan att stå emot sjukdomar och torka. Bevattning i överflöd är slöseri med pengar och gör så att gräset växer för fort, vilket resulterar i att du måste klippa gräset oftare.

  Måste jag kratta upp löv som fallit ner på min gräsmatta?
  Tyvärr är det alldeles för många människor som slösar bort sina dyrbara helger till att kratta ihop löv till högar eller störa friden under soliga eftermiddagar med lövblåsare. Det finns en bättre lösning. Hellre än att försöka bli av med nedfallna löv på gräsmattan bör du faktiskt låta dem ligga kvar. Det är naturens sätt att återvinna. Det är ju faktiskt så att ingen krattar upp och samlar ihop de löv som faller i parker och skogar. Om de bara får litet tid på sig kommer maskar, bakterier och andra organismer att omvandla alla löv till fet jord som är bra näring för träd, buskar och andra växter. Din trädgård är helt enkelt en förlängning av samma naturliga process. Träden runt omkring din egendom suger ut näring och mineraler från jorden, och omvandlar dessa ämnen till nya löv och grenar. Genom att kratta upp löven, kortsluter du faktiskt det naturliga kretslopp som gör att näringen återförs till jorden. Efter några år kommer jorden att förlora sin bördighet. Friendly Robotics Robomow® har ett välutvecklat bioclipdäck och knivar som roterar med 5800 varv/minut vilket gör det möjligt att strimla sönder löven till mycket små bitar. Löven kommer att försvinna i ett mycket tunt lager av små, små partiklar, som lätt kan ätas upp av maskar och bakterier. Löven innehåller all den näring och alla de spårämnen som din gräsmatta behöver.