Fakta gällande gräsåtervinning

   

  Gräsåtervinning bidrar INTE till ansamlingen av torrt gräs. Torrt gräs bildas genom överdriven växt på grund av övergödning, genom att man låter gräset bli för långt innan man klipper det, eller genom felaktig bevattning. För mycket torrt gräs leder till ojämn klippning, avskalning och stress genom torka. Forskning har visat att det är gräsrötterna som är den primära orsaken till att torrt gräs samlas, inte gräsklippet.

  Det gräsklipp som lämnas kvar på gräsmattan kan motsvara upp till 25 % av gräsmattans årsbehov av gödning och detta minskar den tid och de pengar du måste spendera på gödning och ihopsamling i påsar. Gräsklippet fungerar som extra näringsämnen för din gräsmatta när det bryts ner, och ger ett tillskott av kväve, fosfor och kalium. Gräsmattorna blir grönare och friskare när gräsklippet lämnas kvar.

  Visste du att trädgårdsavfall är den enskilt största posten på en soptipp?

  Visste du att en gräsmatta på 12 gånger 30 meter producerar omkring 550 kg eller nästan 50 påsar gräsklipp varje år? Tänk på all tid, pengar och kraft det tar att samla ihop allt detta gräsklipp i påsar. Varför ska du utsätta dig för allt detta krångel om det inte är nödvändigt? Du kan få en friskare, grönare gräsmatta genom att lämna kvar gräsklippet på gräsmattan.

  Visste du att gräsåtervinning minskar behovet av gödningsmedel? Det är en utmärkt källa för näringsämnen; när du klipper gräset regelbundet, bryts gräsklippet, som mest består av vatten, ned väldigt lätt, och återför kväve och andra näringsämnen till jorden. Om du lämnar gräsklippet på gräsmattan, kan du minska gödningsbehovet med så mycket som 1/3, samt spara tid genom att du inte behöver sprida ut lika mycket gödning.

  Medelhushållet genererar 60 soppåsar gräs varje sommar.

  Gräsklippet bryts ned väldigt snabbt – vanligtvis inom 2-3 dagar eftersom det består av upp till 85 % vatten.

  Gräsklippet skyddar gräsmattans rotsystem från värme och vätskeförlust.

  Gräsåtervinning sparar vatten – gräsklipp som lämnas kvar på gräsmattan minskar vattenförlusterna genom avdunstning.

  Torkat gräsklipp kan användas som skyddstäckning för trädgårdar och buskar, för att minska vattenförlusten och kontrollera tillväxten av ogräs.