Bidrar gräsklipp till bildandet av torrt gräs?

  Det vanligaste diskussionsämnet när det gäller gräsåtervinning är om man ska låta gräsklippet ligga kvar på gräsmattan eller om man ska samla ihop det. Den stora frågan är om inte gräsklippet omvandlas till torrt gräs vilket gör att gräsmattan ser ful ut? Svaret på denna fråga består av ett enda ord - NEJ!

  Vad är torrt gräs?
  Torrt gräs är ett blandat organiskt lager av döda och levande skott, stjälkar och rötter som bildas mellan den gröna vegetationen och jordytan. Torrt gräs har ett högt innehåll av lignin och står emot mikrobiell nedbrytning.

   

  Torrt gräs kan förorsaka följande problem:
  • Torrt gräs har en tendens att vara vattenavvisande, och förhindrar att vattnet tränger igenom och därigenom skapas lokala torra fläckar.
  • Torrt gräs kan minska rörelsen av luft och gödningsmedel i jordlagret och försvaga gräset och göra det mer känsligt för insekts- och sjukdomsproblem.
  • Sjukdomar gynnas genom torrt gräs.
  • Torrt gräs kan utgöra en idealisk miljö för insekter som skadar gräsmattan. Torrt gräs är ett idealiskt lager för sjukdomsframkallande organismer som producerar sporer och andra smittsamma ämnen. Torrt gräs rapporteras också vara lockande för skadeinsekter, som exempelvis skinnbaggar och olika växtsugare.

  Finns det några fördelar med torrt gräs?
  Ett lagom tjockt lager på 5-10 mm har följande fördelar:
  • Gräset blir tåligare mot slitage.
  • Jorden komprimeras inte lika lätt tack vare den dämpande effekten.
  • Lagret med torrt gräs fungerar som kompost vilket förhindrar för snabb uttorkning av jordytan.

  Orsaker till att torrt gräs bildas
  Torrt gräs ackumuleras därför att tillväxten av rötter, toppar och sidostjälkar går snabbare än nedbrytningen. Om du använder gödningsmedel med en stor mängd kväve eller om du vattnar för mycket, bidrar till bildandet av torrt gräs, därför att gräsmattan växer överdrivet fort medan utvecklingen av de jordmikrober som är ansvariga för nedbrytningen av det torra gräset hindras.

   

  Andra faktorer som har inflytande på uppbyggnad av mattor av torrt gräs:
  • Jord med ett pH-värde över 7,2 eller under 6.
  • Tunga och salthaltiga jordar.
  • Användning av svampdödande medel eller andra bekämpningsmedel som dödar eller hämmar tillväxten av jordmikrober och daggmaskar.

  Bidrar gräsklipp till bildandet av torrt gräs?
  Med ett ord – NEJ! Gräsklipp och torrt gräs är helt enkelt inte samma sak; forskningen har visat att det är gräsrötterna som är den primära orsaken till att torrt gräs bildas, inte gräsklippet. Torrt gräs består mest av rötter, stjälkar och toppar; det är resultatet av onormalt snabb tillväxt av rötter och andra växtdelar och orsakas av olämplig gödning och bevattning. Dessa växtmaterial innehåller stora mängder lignin och bryts ner långsamt.
  Gräsklipp har ett mycket högt vatteninnehåll, cirka 85 procent vatten, med bara små mängder lignin, och bryts ned snabbt och lämnar kväve och andra nyttiga näringsämnen till gräset.

  Gräsklippet bör lämnas kvar på gräsmattan därför att:
  • Kväve och andra näringsämnen i gräsklippet återvinns till gräsmattan. Normalt måste man varje år tillsätta 0,5 – 1 kg/100 m2 extra kväve, liksom extra kalium på de gräsmattor där man tar bort gräsklippet.
  • Nedbrytningen av gräsklippet gynnar förekomsten av nyttiga daggmaskar och mikrober som är ansvariga för nedbrytningen av det torra gräset.
  • Behovet att samla ihop gräsklippet kommer att minska eller försvinna helt – du kan dock vid speciella tillfällen samla ihop gräsklippet för att lägga det på komposthögen.
  • Den mängd trädgårdsavfall som vanligtvis hamnar på den lokala soptippen minskar med 25 % om man lämnar gräsklippet på gräsmattan. Detta bidrar också till att man