Gödning och luftning

  Gödning
  Lämplig gödning är viktig för att underhålla en frisk gräsmatta. Dock kan övergödning försvaga en gräsmatta genom att den förorsakar en överdriven och frodig växt.

  Det finns tre olika grundtyper av gräsmattegödning: syntetisk snabbverkande; naturlig eller organisk långsamverkande; och en långsamverkande hybridform som kombinerar syntetiska och naturliga ingredienser.
  För en måttlig, jämn växt, använd en kombination av snabbverkande gödning (ammoniumnitrat, ammoniumsulfat, eller urinämne) och långsamverkande kvävekällor som svavelbelagd urea, urea formaldehyd, IBDU eller organiska gödningsmedel. Undvik att använda stora mängder snabbverkande gödningsmedel. Dessa gödningsmedel producerar en mycket snabb växt under korta perioder.
  Oavsett vilket gödningsmedel du väljer, låt gödningen bli en rutinmässig vana. Det idealiska är att sprida ut gödningen en gång på våren, just när gräset börjar växa kraftigt och sedan en gång till på sensommaren eller tidigt på hösten. Vid gödning på hösten kommer du inte att få den omedelbara grönska som gödningen på våren ger, men du kommer att hålla gräset friskt eftersom tätt gräs kommer att ha möjlighet att lagra gödningen under vintermånaderna och suga upp näring så snart som gräset börjar växa på våren.

  Luftning
  Luftning är en av de mest förbisedda metoderna vid gräsmatteskötsel, trots att det ökar friskheten i gräsmattan, framför allt om man har struntat i det under flera år. Detta öppnar upp jorden och tillåter större rörelse för vatten, gödningsmedel och luft genom att det ökar hastigheten för nedbrytning av gräsklippet och gynnar en djup rottillväxt. Du kan låna eller hyra luftningsmaskiner hos firmor som utför gräsmatteservice eller säljer gräsklippare. Gräsmattan kanske inte ser mycket ut för världen just när den har blivit luftad, men genom att vattna regelbundet, göda och kanske så i nya gräsfrön, kommer den att "ta sig" på nolltid.