Tips för bevattning

  Bevattning är den viktigaste komponenten när det gäller underhåll av gräsmattor. För att gräsmattan ska trivas måste den ha ett starkt, kraftigt rotsystem. Rötter behöver fukt och luftad jord för att växa på rätt sätt. Om du, precis som många andra, har bestämt dig för att din gräsmatta ska vara grön under hela växtperioden, måste du göra följande saker:

  Vattna "djupt" och sällan
  Om man vattnar sällan och då låter vattnet tränga ner 15-20 cm i jorden kommer detta att gynna en frisk rottillväxt. Representativa gräsmattor bör få åtminstone 2-3 cm vatten per vecka. Det maximerar också effektiviteten i vattenanvändningen och gräskvaliteten. Bevattning som sker sällan och på djupet ger ett djupare, mer utbrett rotsystem vilket ger gräset bättre motstånd mot sjukdomar och påfrestningar. Lätt besprutning är bara hälsosam för nyanlagda gräsmattor när rötterna utvecklas i det översta lagret av jorden. När gräset har rotat sig, går rötterna djupare ner i jorden. Lätt besprutning uppmuntrar bara en utveckling av rötterna nära jordens yta och hämmar en djupare rottillväxt. Grunda rotsystem kräver mer regelbunden vattning för att ytan ska hållas våt, och skapar en idealisk miljö för ogräs och sjukdomar.

  Vattna jämnt
  Gräsmattor kräver jämn spridning för att bibehålla sin kraft och sitt friska utseende. Bruna fläckar på en gräsmatta beror ofta på ojämn spridning. Det är en god idé att regelbundet kontrollera bevattningssystemet så att det har en jämn spridning. För att kunna fastställa hur mycket vatten din vattenspridare levererar till din gräsmatta, kan du placera ut ett stort antal små behållare (ca. 5 cm höga) på det område som vattnas. Vattna i 15 minuter, se om behållarna blir jämnt fyllda, mät sedan vattendjupet i alla behållarna och beräkna det genomsnittliga värdet. Multiplicera det genomsnittliga värdet med fyra för att fastställa hur mycket vatten som sprutas ut på gräsmattan per timma. Justera vattenspridaren så att du undviker torra eller genomblöta fläckar.

  Vattna inte för mycket
  För mycket vatten är inte bara slöseri utan det kan också öka tillväxten av grästorvor, vilket gör att gräsmattan måste klippas oftare. Vattenmättad jord kan orsaka dålig luftning av jorden, och det kan resultera i att gräset blir svagare, vilket gör det mer sårbart för sjukdomar och en invasion av ogräs. För litet vatten kan medföra att gräset torkar ut. Låt jorden torka ut delvis mellan vattningarna. Vattna när ca. 5 cm av det översta jordlagret har torkat ut. Använd ett föremål som exempelvis en skruvmejsel för att testa jorden och mäta fuktdjupet.

  Vattna bara när din gräsmatta behöver vatten
  I allmänhet behöver din gräsmatta få vatten när 5 cm av det översta jordlagret har torkat ut. Om fotspåren stannar kvar i gräsmattan när du går på den eller om gräset har ändrat färg eller har börjat vissna, då har du vattnat för litet.

   

   

  Vattna tidigt på morgonen
  Den bästa tiden för bevattning är på morgonen mellan 04.00 och 08.00. Det är mest effektivt att vattna vid denna tidpunkt eftersom vattenförlusterna på grund av dunstning då är som minst, och tillförseln av vatten är god beroende på bra vattentryck och begränsad vind. Under eftermiddagen är det slöseri med vatten beroende på hög avdunstningsgrad. Vattna inte på kvällen eller förnatten, eftersom grässtråna blir mer mottagliga för sjukdomar, framför allt svampsjukdomar, om de är våta under kalla nätter.

  Schemalagd bevattning
  Eftersom det är så stora variationer mellan olika gräsmattor, finns det inget enkelt svar för hur mycket man ska vattna. Man måste ta hänsyn till olika grässorter, klimat och den mängd vatten som vattenspridaren pumpar ut.
  Ta för vana att vattna var sjunde till tionde dag under växtsäsongen, kanske var tredje till femte dag mitt i sommaren. Beroende på det lokala vattentrycket på din bostadsort och vilken typ av vattenspridare du använder, kanske du måste vattna en hel timma för att verkliga blöta ner jorden.

  Undvik avrinning
  Om du försöker vattna en besvärlig del av gräsmattan, som exempelvis en slänt eller där jorden är kompakt, se upp så att vattnet inte rinner bort. För att undvika slöseri med vatten, vattna området en liten stund till dess att vattnet börjar rinna bort, sluta vattna, vänta en stund, vattna igen och upprepa proceduren till dess att jorden är helt genomblöt.

  Bevattningssystem
  Kontrollera bevattningssystemet regelbundet för att undvika att vattnet rinner bort eller att det sprutar för mycket, framför allt om gräsmattan ligger i en slänt. Kontrollera sönderbrutna, lutande eller igensatta sprinklerhuvuden, och justera huvudena för att säkerställa en jämn spridning.