Tips för framgångsrik gräsåtervinning

  Många människor behandlar sina gräsmattor som ”gröda”: de (över-)vattnar och (över-)göder sina gräsmattor för att uppmuntra överdriven tillväxt. Den ”skördade grödan” (gräsklippet) lägger man sedan i påsar och slänger bort. Riktiga gräsklippnings-, bevattnings- och gödningsmetoder resulterar i måttligare grästillväxt, men leder ändå till en friskare, grönare gräsmatta. Gräsåtervinning kan praktiseras på vilken frisk gräsmatta som helst, så länge som nedanstående riktlinjer för gräsmatteskötsel följs:

   

  Gräsklippare

  Använd en gräsklippare med ett bioclip-system. Friendly Robotics Robomow® har konstruerats speciellt för bioclip (gräsåtervinning), den har ett välutvecklat bioclip-däck och knivar som är konstruerade för att lyfta upp gräset och hålla det upprätt för upprepade klippningar (upp till 10 gånger) innan det tillåts falla tillbaka till marken som ett naturligt gödningsmedel. Det klipper gräset till små, små bitar, för att det ska brytas ned till jord så snabbt som möjligt.

   

  Antal klipptillfällen

  Det som är viktigast vid gräsåtervinning är att man klipper oftare och klipper en mindre del av grässtrået. Det flesta personer som klipper gräset föredrar att klippa en gång i veckan, helst på lördagar som vanligtvis är ”tysta” dagar. Med gräsåtervinning klipps gräsmattorna när det finns behov av att klippa gräset, istället för att man följer ett ”konstgjort”, påtvingat schema. Med Friendly Robotics Robomow® är detta lätt, eftersom Robomow® gör jobbet själv, du programmerar bara din Robomow® för automatisk avgång från laddstationen när du vill och så ofta du vill. Under den aktiva växtperioden bör klippfrekvensen ökas till var femte dag, innan gräset blir för långt. Om gräset är långt, bör du klippa gräset gradvis under flera klippningar hellre än att klippa allt på en gång. Om du klipper oftare, kommer det att produceras mindre mängder gräsklipp, och då filtreras detta lättare ner i jorden och bryts ner på bara några få dagar.

   

  Klipphöjd

  Följ 1/3-reglen: Klipp gräsmattan så ofta att bara 1/3 av grässtråets längd behöver tas bort vid varje klippningstillfälle. Riktig klippning producerar kort gräsklipp som inte täcker gräsytan. Du kanske blir tvungen att klippa gräset oftare, eller klippa det två gånger när gräset växer snabbt, som exempelvis på våren.

   

   

   

  Knivar
  Se till att du håller gräsklipparens knivar vassa. Vassa knivar ger en ren, säker och effektiv klippning. Slöa knivar kommer att slita och dra i topparna av gräset vilket kan vara en inkörsport för sjukdomsorganismer och en försvagning av gräsplantan. Om din gräsmatta ser vissen ut efter klippning, eller grässtråna blir bruna efter en dag eller två, är det sannolikt så att gräsklipparens kniv/knivar är slöa och orsakar skada.