Njut av en friskare gräsmatta

  Gräsåtervinning ger näring till jorden. De värdefulla näringsämnen som frigörs genom gräsåtervinning kommer att göra gräsmattorna grönare och göra att gräset blir friskare. Nedbrytningen av gräsklippet kan öka jordens mikrobiella aktivitet och öka mängden nyttiga organiska ämnen i jorden. Friskare gräsmattor förhindrar erosion och kan öka fastighetens värde.

   

  Ökad gräsmattekvalitet

  Friendly Robotics Robomow® är en helautomatisk gräsklippare som har en optimal kombination av olika klippningsparametrar:

  1) Kniven har en hastighet om 5 800 varv/minut.

  2) Robomow® har en körhastighet upp till 0,5 meter/sek

  3) En systematisk beskrivning för det område som ska klippas: den skapar trianglar i olika riktningar så att varje punkt på gräsmattan klipps flera gånger i olika riktningar. 

  Allt det som nämnts ovan bidrar till en hög klippkvalitet och en jämn och fin gräsmatta som är vacker att se på. 

  När gräsklippet tillåts att brytas ner på ett naturligt sätt på gräsmattan, frigörs värdefulla näringsämnen, och gräsklippet minskar behovet att vattna gräsmattan, dessutom gynnas den naturliga luftningen av jorden genom daggmaskar.