Spara pengar och skydda miljön

   

  Spara pengar

  Gödning – Minskar den mängd gräsmattegödning som behövs, därför att gräsklippet levererar ca ¼ av gräsmattans årsbehov. Fritt fallande gräsklipp är gratis gödning för din gräsmatta. Gräsklipp fungerar som ett naturligt gödningsmedel. När gräsklippet bryts ner återgår näringsämnena till gräsmattan. Dessa näringsämnen består av kväve (kan ge så mycket som 1/3 av det totala kvävebehovet för en gräsmatta), kalium och fosfor, liksom mindre mängder av andra växtnäringsämnen. Eftersom näringsämnena återvänder till jorden behöver du inte köpa gödning så ofta.

   

  Vatten – Minskar den mängd vatten som gräsmattan behöver, eftersom gräsklippet består av 80 – 85 % vatten. Gräsåtervinning minskar avdunstningsförlusterna från jordytan och bevarar vattnet. Det flesta gräsmattor behöver mindre vatten vid gräsåtervinning.

   

  Skatter – Gräsåtervinning innebär att man inte behöver använda skattepengarna till soptippar för gräsklipp. Kostnaderna för att köra bort gräsklippet med lastbil till soptippen betalas ju med hjälp av invånarnas skattepengar. Det är en slösaktig vana – allt detta gräsklipp fullt av viktiga näringsämnen skulle kunna göda gräsmattorna och människorna skulle därigenom spara pengar på att inte behöva köpa gödningsmedel och få lägre vattenräkningar. Och skatterna skulle kunna användas till service och olika program istället för arbete, lastbilar, bensin och värdefull mark som används för gräsavfallet.

   

  Hjälp miljön

  Gräsåtervinning med Friendly Robotics Robomow® är ett enkelt och lätt sätt för alla som äger ett eget hem att göra något bra för miljön.

   

  Använd inte mer mark än som behövs för soptippar - gräsåtervinning är en ansvarsfull miljömetod och ett bra tillfälle för alla husägare att minska sina sopor och därmed spara mark för soptippar. Gräsklipp ökar mängden hushållssopor med mellan 20 och 50 % under månaderna mars till september.

   

  Spara energiresurser – Om du använder Friendly Robotics Robomow® så hjälper du till att spara energiresurser genom att du minskar behovet att transportera bort gräsklippet till avlägsna soptippar. Gräsåtervinning ökar gräsmattans motståndskraft mot torka, minskar avdunstningsförlusterna från jordytan och bevarar vattnet i jorden. Om du minskar användningen av gödningsmedel och vatten blir den avrinning från din gräsmatta som kan leda till nedsmutsning av yt- och grundvatten mindre.

   

  Skona luften – De flesta människor tror inte att trädgårdsmaskiner förorsakar stora luftföroreningar, men det är faktiskt så att de små motorer som finns i gräsklippare är en betydande källa till smog (dimma med luftföroreningar). Motorer i trädgårds-maskiner släpper ut höga nivåer av kolmonoxid, flyktiga organiska föreningar och kväveoxider, vilka står för nästan 5 % av landets luftföroreningar. På en timma släpper en konventionell gräsklippare ut lika mycket luftföroreningar som 40 moderna bilar.

  Minska ljudnivån – Ljudnivån hos Friendly Robotics Robomow® är betydligt lägre än den hos en konventionell gräsklippare, vilket gör att du kan använda den när som helst på dygnet utan att störa dina grannar.

   

  Hur kan detta komma sig? Friendly Robotics Robomow® är batteridriven och kan köras i tre timmar mellan laddningstillfällena. Den är lätt att starta och behöver ingen bensin, olja, finjustering av motor eller tändstift, som gör underhållet dyrbart, och den förorsakar inga utsläpp.

   

  No Emission