Vad är gräsåtervinning (sönderdelning)

   

  Gräsåtervinning är ett väl beprövat, enkelt och naturligt sätt att underhålla gräsmattan.

   

  Gräsåtervinning är det naturliga sättet att återanvända gräset genom att gräsklippet lämnas kvar på gräsmattan när man klipper; det lämnas kvar på gräsmattan för snabb nedbrytning, det innehåller 80-85 % vatten och släpper ifrån sig värdefulla näringsämnen som återvänder till jorden.

   

  Gräsklippet tillsätter välgörande organiska ämnen till jorden, vilket ger gratis gödning och skapar friska, gröna gräsmattor.

   

  Gräsåtervinning spar tid och pengar och skyddar miljön eftersom man slipper lägga gräsklippet i påsar och köra bort det.

   

  Gräsåtervinning leder till ett djupare, friskare rotsystem som ökar din gräsmattas motståndskraft mot sjukdomar, torka och insekter.