Introduktion

    Det är ingen tvekan om att gräsmattor över hela världen spelar en central och känslomässig roll i landskapet. Förutom det estetiska värde de erbjuder fungerar de också som välkomnande, gröna ytor för barn och är också lämpliga för grillpartyn och andra utomhusaktiviteter. När allt kommer omkring använder vi många miljoner kronor till att försköna gräsmattorna runt våra hem, och dessutom tar ju skötseln av gräsmattorna en oproportionerligt stor del av vår personliga tid och energi i anspråk.

    Gräsmattorna bidrar också i stor utsträckning till att skydda miljön: de förhindrar erosion och avrinning av näringsämnen, de filtrerar luften och erbjuder naturlig ”luftkonditionering” under sommaren.

    Om du redan har ont i ryggen och plånboken börjar kännas tom kanske du vill överväga att ansluta dig till gräsåtervinningsrevolutionen med Friendly Robotics Robomow®.

    Gräsåtervinning är ett väl beprövat system när det gäller underhåll av gräsmattor, som faktiskt gör det möjligt för dem att underhålla sig själva, vilket besparar dig en massa jobb. Det har besparat människor många arbetstimmar och sparat hundratals kronor i utgifter och skatter varje år för skötsel av gräsmattor, samtidigt som det också skyddar vår gemensamma miljö.

    Gräsåtervinning är det enkla sättet att få en frisk gräsmatta och ett bra sätt att återanvända värdefulla näringsämnen alldeles gratis. Det kombinerar en tidplan för gräsklippning som kräver att man klipper gräsmattan oftare utan att ta bort gräsklippet och ett behov att använda en mindre mängd vatten och näring.