RM200 oppsett og bruk

    Lading

    Manuell klipping – med fjernkontroll

    Test av kantledningens posisjon

    Justere klippehøyden

    Ferdigstille kantledningsinstallasjonen

    Flere soner

    Skjøte kantledningen