Robotstyrt personlig assistanse

    handikapnytt logo

    19.6.14

    Fremtidsforsker tror roboter i hjemmet vil bli mer vanlige hjelpemidler for bevegelseshemmede i fremtiden

    http://www.handikapnytt.no/index.asp?id=82978