Vaak gestelde vragen

  Wat betekent grasrecycling?

  Grasrecycling is de natuurlijke recycling van gras door de grassnippers op het gazon te laten liggen bij het maaien. Wanneer u gras recycleert met uw Robomow® van Friendly Robotics blijven de grassnippers langer in het maaidek waar ze meerdere keren gesneden en hersneden worden tot heel kleine grassnippers die tussen het gras op de bodem vallen. Eenmaal op de grond composteren ze snel en staan belangrijke voedingsmiddelen af aan de grond. Dit heeft tot gevolg dat uw gazon er gezonder en dus ook beter zal uitzien. Ook verlost het u van de taak van het verzamelen en verwijderen van de grassnippers.

  Waarom grasrecycling?

  Grasrecycling bespaart tijd, geld en beschermt het milieu. Het maaien duurt minder lang omdat u geen grassnippers meer hoeft op te vangen en weg te brengen. Grassnippers voegen goeddoende organische materie toe aan de bodem, dat doet gratis meststof ontstaan en het resultaat is een gezond, groen gazon. Door grasrecycling hebt u minder extra meststoffen en water nodig, wat dan weer resulteert in minder problemen die ontstaan doordat toxische stoffen door wegspoeling terechtkomen in stormdrainages, meren, kreken en rivieren. Grasrecycling vermindert ook de hoeveelheid groenafval die in de containerparken terechtkomt.


  Is er speciale uitrusting nodig voor grasrecycling?

  U kunt uw gewone maaier gebruiken om te recycleren, maar dan zal u veel vaker moeten maaien dan met een maaier die speciaal ontworpen is voor het recycleren van gras. De RoboMow® van Friendly Robotics is een echte mulchmaaier die beter mulcht dan een traditionele grasmaaier dankzij zijn mulchsysteem met driedubbele kamer en de messnelheid van 5800 omw./min, dubbel zo snel als bij een normale grasmaaier. Hij is speciaal ontworpen voor het mulchen, heeft drie speciale messen en een diep maaidek dat ervoor zorgt dat de grassnippers meermaals gesneden worden (tot 8x) vóórdat ze aan het gazon teruggegeven worden als natuurlijke mest.


  Zal mijn gazon er lelijk uitzien door grasrecycling?

  Neen! Waneer een gazon goed gemaaid, beregend en bemest wordt, zal de recycling ervoor zorgen dat uw gazon er gezonder uitziet. Wel is het belangrijk vaak te maaien zodat u kleine grassnippers krijgt die tussen het gras vallen en snel composteren. Veel golfterreinen en parken hebben grasrecycling reeds jaren toegepast.

  De sleutel om het gazon er steeds goed uit te laten zien is het vaak genoeg te maaien zodat u korte, kleine grassnippers krijgt. Korte grassnippers composteren snel en zullen het gazon niet bedekken. Maai wanneer het gras droog is. Dan zal het gras niet samenklitten en hoopjes vormen in het gazon.

  Veel huiseigenaars begaan de fout hun gazon slechts één keer per week te maaien: gedurende het weekend wanneer ze er de tijd voor hebben.

  Maar gazon dient telkens gemaaid te worden wanneer het daar behoefte aan heeft, eerder dan volgens een kunstmatig opgebouwd patroon.

  Met de Robomow® van Friendly Robotics kan u een weekprogramma instellen om het maaischema te beheersen en u kunt dan het gras maaien een heel seizoen vergeten!

  Robomow® zal automatisch vertrekken op de dag en uren die ingesteld zijn en automatisch naar het laadstation terugkeren om zich bij te laden en klaar te staan voor de volgende geprogrammeerde operatie.


  Is grasrecycling verantwoordelijk voor het ontstaan van de viltlaag?


  Neen!
  Grassnippers en vilt hebben met elkaar niets gemeen; onderzoek heeft getoond dat graswortels de belangrijkste oorzaak zijn voor vilt, niet grassnippers. Vilt bestaat hoofdzakelijk uit wortels, stammen en kronen; het is een resultaat van te snelle groei van wortels en andere plantenweefsels en wordt veroorzaakt door verkeerd bemesten en beregenen. Dit plantmateriaal bevat hoge hoeveelheden lignine en het composteert heel langzaam. Grassnippers bestaan voor 80-85 procent uit water en bevatten slechts kleine hoeveelheden lignine. Ze composteren snel.

  Wanneer we er even bij stilstaan, wordt op golfterreinen, sportvelden en parken al sinds jaren gras gemaaid en gerecycleerd zonder iets op te vangen. Dit doen ze met “trommelmaaiers” die zeven tot negen messen hebben die zodanig dicht tegen elkaar staan dat ze kleine snippers produceren die gemakkelijk aan het gras kunnen teruggegeven worden om snel te composteren.

  Vilt, de laag dode graswortels en kronen die aanwezig is net boven of onder de grondlaag, wordt veroorzaakt door een aantal factoren, inbegrepen slechte gewoonten bij het beregenen, vooral oppervlakkig beregenen, verkeerde maaitechnieken, in het bijzonder het gras te kort maaien of het gazon scalperen; en het veelvuldige gebruik van stikstof bevattende meststoffen. Het wordt niet veroorzaakt door grassnippers.

  Een kleine hoeveelheid vilt (ongeveer 12”) is zelfs goed voor een gazon, want het zorgt voor isolatie van de wortels en dient als een mulch om overdreven waterverdamping en samendrukken van de bodem te vermijden.

  Indien een gazon een dikke viltlaag heeft, dan kan krachtig harken of het gebruik van een mechanische verticuteerhark deze laag verwijderen. Milde gevallen van viltvorming kunnen gecontroleerd worden door af en toe te verticuteren. Ga de terugkeer van de viltlaag tegen door het grasveld tot op de juiste hoogte te maaien, waarschijnlijk iets minder kort dan gewoonlijk, door bij elke beregening de bodem werkelijk doornat te regenen en door over te gaan naar traag werkende meststof.


  Wat is het voordeel van grassnippers die in het gras terugkeren?


  Grassnippers die aan het gazon teruggegeven worden leveren tot 25% van de meststoffen die uw gazon nodig heeft. Grassnippers bevatten ongeveer 4% stikstof, 2% kalium en 1% fosfor. Tijdens het composteren dienen ze ook indirect als een voedingsbron voor bacteriën in de bodem, die veel goede dingen doen (zoals de viltlaag composteren) voor een gezonde grasbodem.

   

  Zijn mulchmaaiers efficiënter dan gewone maaiers?

  Mulchmaaiers zijn cirkelmaaiers die grassnippers in kleinere stukjes snijden en deze dan gelijkmatig weer teruggeven aan het gazon voor compostering. Het is zeer belangrijk dat slechts 1/3 van de verticale graslengte afgesneden wordt wanneer men een mulchmaaier gebruikt. Goed opgevatte mulchmaaiers verdelen de grassnippers gelijkmatiger over de gazonoppervlakte dan gewone grasmaaiers.

  Zijn scherpe grasmaaiermessen belangrijk?

  Maaien met een bot mes is voor uw gazon wat met een botte schaar knippen is voor uw kapsel. In plaats van een zuivere snede zal een bot mes de grassnippers kwetsen en scheuren. Dit vergroot niet alleen de intensiteit van de verwonding van de plant, maar de verscheurde rand dient ook als een ideaal ingangspunt voor verscheidene ziekten. Het effect van maaien met een bot mes is vooral bij warm weer goed te zien wanneer de punt van elk grasblaadje uitdroogt en bruin wordt. Vermenigvuldig dit met meerdere miljarden en het kan zijn dat uw gazon op den duur er meer zal uitzien als een stroveld dan als een mooi groen tapijt.

  Indien u gras maait dat niet nat en van de juiste lengte is, dan zal een scherp mes ervoor zorgen dat de snede zuiver is en snel kan dichtgaan; wat de mogelijke ziekte en andere problemen vermindert die ontstaan door het maaien met een bot mes.

  Gebruik uitsluitend scherpe messen met de Robomow® van Friendly Robotics. Vervang de messen minstens één keer per seizoen, en vaker indien ze zeer onscherp geworden zijn. Voor de beste prestaties bevelen we aan alle drie de messen gezamenlijk te vervangen. We raden niet aan de messen machinaal te scherpen, omdat dan de balans in de messen verloren gaat.

   

  Hoe vaak moet ik mijn gazon maaien?

  Veel huiseigenaren maaien hun gazons bij vergissing één keer per week, gewoonlijk gedurende de weekends. Gras moet gemaaid worden wanneer het dat nodig heeft, en niet volgens een kunstmatig opgelegd stramien.

  Tientallen jaren van veldonderzoek en ervaring hebben bewezen dat de maaifrequentie over het algemeen moet verhoogd worden naar één keer alle vijf of zes dagen.

  Vaker maaien betekent dat de grassnippers korter zijn, en tussen het gras vallen waar ze snel afgebroken worden en een verrassende hoeveelheid voedingsstoffen vrijmaken – tot 18 kg stikstof per zone van 2,000 m² en daarbij nog microvoedingsstoffen en organische stof die dient als mulch om bodemvocht te bewaren en extreme temperaturen te vermijden.

  Verhoog de maaihoogte tijdens een warme, droge zomer. Het gras zal meestal sneller groeien tijdens de lente en de herfst en dan vaker dienen gemaaid te worden. Indien u dan het gras vaker maait, vermijdt u om meer dan 1/3 van de totale lengte van de plant weg te snijden.

  Regelmatig maaien op de juiste hoogte verbetert uw gazon. Indien u het gras te lang laat worden tussen de maaibeurten zullen de dikke lagen van gemaaid gras het gras daar doen verstikken.

  U kunt dit probleem verminderen door stelselmatig uw gazon naar de juiste hoogte te brengen over een periode van twee of drie maaibeurten, liever dan het in één keer tot op de juiste hoogte te scalperen.

  De Robomow® van Friendly Robotics is het beste middel om de maaifrequentie aan te passen aan de groei van het gras. U kan het weekprogramma eenvoudig aanpassen en Robomow® zal uw gras automatisch maaien.

   

   

  Verspreidt het recycleren van grassnippers ziekten?

  Neen! Verkeerd beregenen en bemesten zijn de belangrijkste oorzaak van ziekteverspreiding. Indien er een omgeving aanwezig is die de verspreiding van ziekten in de hand werkt, dan zal uw gazon geteisterd worden door ziekte, of u nu de grassnippers opvangt of niet. Op de juiste manier beregenen, alleen wanneer nodig (één inch water alle vijf of zes dagen, vroeg in de morgen) en uw maaimessen zeer scherp houden zodat u een zuivere snede krijgt zal uw gazon helpen om aan ziekten te weerstaan.

   

  Wanneer en hoe vaak moet ik mijn gazon beregenen?

  Beregen uw gazon ’s morgens vroeg zodat het water de tijd krijgt om in de bodem te dringen voordat de hitte van de zon het doet verdampen. Uw gazon heeft elke week 3 tot 4 cm water nodig. De sproeiers moeten lang genoeg werken zodat het water in de bodem kan dringen maar niet zolang dat het water gaat weglopen. Diep beregenen zorgt ervoor dat het gras een diep wortelsysteem ontwikkelt, waardoor het weerstand kan bieden aan ziekten en droogte. Teveel beregenen is verspilling en laat het gras te snel groeien waardoor u vaker moet maaien.

  Moet ik de gevallen bladeren van mijn gazon harken?

  Het is spijtig dat veel mensen hun kostbare weekends verkwisten door door bladeren op hoopjes te harken en de rustige stilte van de namiddagen verstoren met bladblazers. Er is een betere oplossing. Eerder dan te proberen uw gazon te bevrijden van gevallen bladeren, zou u de bladeren beter laten waar ze zijn. Tenslotte is dat de manier waarop de natuur recycleert. Niemand harkt bladeren op die vallen in beboste parken en wouden. Geef het een beetje tijd en alle bladeren zijn door wormen, bacteriën en andere organismen veranderd in rijk humus dat bomen, struiken en andere planten zal voeden. Uw tuin is alleen maar een verlengstuk van hetzelfde natuurlijke proces. Bomen rond uw terrein trekken voedingstoffen en mineralen uit de grond en veranderen deze elementen weer in  nieuwe takken en bladeren. Door die bladeren te harken veroorzaakt u in feite een kortsluiting in de natuurlijke cyclus waarbij voedingsstoffen aan de bodem teruggegeven worden. Na enkele jaren zal de bodem dan zijn vruchtbaarheid verliezen. 


  Robomow® van Friendly Robotics heeft een uitstekend ontworpen mulchdek en messen die aan 5800 omwentelingen per minuut draaien zodat bladeren tot zeer kleine stukjes versnipperd worden. De bladeren zullen verdwijnen in een dunne laag kleine stukjes die gemakkelijk verteerd worden door wormen en bacteriën. De bladeren bevatten alle voeding en microvoeding die uw gazon nodig heeft.