Bevorderen grasresten vervilting?

  Waar de meeste mensen bezorgd over zijn, is dat je met grasrecycling het gras op het gazon laat liggen en dat dit vilt wordt waardoor het gazon er lelijk gaat uitzien. Dit is echter niet zo.

   

  Laten we eerst uitleggen wat vilt is?

  Vilt is een vermenging van een organische laag van dode en levende sprieten, stengels en wortels die zich ontwikkelt tussen de groene plantengroei en de bodemoppervlakte. Vilt heeft een hoog ligninegehalte en biedt weerstand tegen microbiotische afbraak.
   

  Vilt kan volgende problemen veroorzaken:

  • Vilt kan water tegenhouden waardoor er lokale droge plekken kunnen ontstaan.
  • Vilt kan de beweging van lucht en kunstmest in de bodem tegenhouden waardoor de graszoden verzwakken en ze vatbaarder worden voor insecten en ziektes.
  • Ziektes worden versterkt door vilt. 
  • Vilt vormt een ideale omgeving voor insecten die de graszoden aan kunnen tasten. Vilt is een ideale laag voor ziekteveroorzakende organismen die zorgen voor ziektekiemen en andere infecties. Vilt is ook een overbrenger van wandluis.

  Zijn er ook voordelen aan vilt?

  Een gematigde laag van een halve tot 1 cm dikte heeft de volgende voordelen:

  • Het gras is beter bestand tegen slijtage
  • De bodem is minder vatbaar voor samendrukking wegens het kusseneffect
  • De viltlaag verhindert versnelde uitdroging van het bodemoppervlak.

  Oorzaak van viltvorming

  De viltlaag wordt dikker doordat de groei van de laag wortels, kronen en zijdelingse wortels sneller gaat dan hun afbraak. Zware toepassingen van stikstofmeststoffen of overdreven frequente beregening dragen bij tot de viltlaag, want ze doen het gras extreem snel groeien, maar verhinderen de ontwikkeling van de grondmicrobes die zorgen voor het afbreken van de viltlaag. Andere factoren die de opbouw van de viltlaag beïnvloeden zijn onder andere:

  • Bodems met een  pH van meer dan 7.2 of minder dan 6
  • Zware en zouthoudende bodems.
  • Het gebruik van fungiciden en andere pesticiden die grondmicrobes en aardwormen doden of hun groei remmen.

  Dragen grassnippers bij aan de viltvorming?

   

  In een woord - Neen!

  Grassnippers en vilt hebben eenvoudigweg niets met elkaar te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat graswortels de belangrijkste oorzaak zijn van vilt, niet grasresten. Vilt bestaat hoofdzakelijk uit wortels, stammen en kronen; het is een gevolg van abnormaal snelle groei van wortels en andere plantweefsels die veroorzaakt wordt door verkeerde bemesting en beregening. Dit plantmateriaal bevat hoge hoeveelheden lignine en ontbindt traag.

  Grasresten bevatten heel veel water, ongeveer 85% is water, en zeer kleine hoeveelheden lignine, zij ontbinden snel en laten stikstof en andere voordelige voedingsmiddelen in het gras achter.

  Het is beter grassnippers op het gras te laten liggen omdat:

  • Stikstof en andere voedingsmiddelen in grassnippers aan het gazon worden teruggegeven. 0,5 tot 1 kg stikstof per 100 m², en ook supplementair kalium zal gewoonlijk elk seizoen aan het gazon moeten toegevoegd worden indien men telkens de grassnippers verwijdert.
  • De compostering van grassnippers bevordert gunstige aardwormen en microbes die zorgen voor de afbraak van de viltlaag.
  • U kunt zich de moeite besparen om de grassnippers te verzamelen – wel kan het zin hebben de grasresten af en toe eens op te vangen om ze bij uw composthoop te voegen.  

  Het volume aan groenafval dat gewoonlijk eindigt op de plaatselijke vuilcontainer, kan verminderd worden met 25% indien men de grassnippers op het gras laat liggen. Zo houden we de afvalberg kleiner.