Water geven

  Beregening is het meest belangrijke onderdeel van het gazononderhoud. Om een gazon goed te laten gedijen, moet het een sterk en vitaal wortelsysteem hebben. Wortels hebben vocht en met koolzuur verzadigde grond nodig om goed te kunnen groeien. Als u, net als vele anderen, uw gazon gedurende het groeiseizoen groen wilt houden, moet u het volgende doen:

  Geef veel water maar niet te vaak
  Geef veel maar niet te vaak water zodat het water kan doordringen in de bovenste 15 tot 20 cm van de bodem en een gezonde wortelgroei kan stimuleren. Gewone gazons hebben minstens 2,5 cm water per week nodig. Zo vergroot ook de efficiëntie van het waterverbruik en de kwaliteit van de graszoden verbetert. Veel maar niet te vaak beregenen zorgt voor een dieper en sterker wortelsysteem waardoor de zoden beter bestand zijn tegen ziektes en onkruid. Lichte beregening is alleen voordelig bij vers gezaaid gras wanneer de wortels zich in het bovenste laagje van de bodem moeten ontwikkelen. Als de graslaag gevormd is, gaan de wortels zich dieper in de bodem graven. Lichtjes beregenen moedigt alle wortels en de groei ervan bij de oppervlakte aan en belemmert de groei van diepe wortels. Zwakke wortelsystemen moeten regelmatig beregend worden om de oppervlakte vochtig te houden, maar zo wordt er een ideale omgeving gecreëerd voor onkruid en ziektes.

  Gelijkmatig water geven
  Gazons hebben een gelijkmatige beregening nodig voor een vitale en gezonde uitstraling. Bruine plekken in een gazon zijn vaak ontstaan door een ongelijkmatige beregening.
  Het is goed om een beregeningssysteem regelmatig te controleren op een gelijkmatige verspreiding. Om vast te stellen hoeveel water uw beregeningssysteem uw gazon geeft, moet u meerdere kleine bakjes (ca. 5 cm diep) in het beregeningsgebied zetten. Laat het systeem 15 minuten draaien en kijk of de bakjes even vol zijn. Meet hierna de inhoud van de bakjes en neem hiervan het gemiddelde. Vermenigvuldig het gemiddelde met 4 om vast te stellen hoeveel water het gazon per uur krijgt. Stel de sprinklerkoppen zo af dat droge en drassige plekken worden vermeden.
   
  Niet te veel water geven
  Te veel irrigeren is niet alleen verspilling, maar bevordert ook de groei van de graszoden waardoor er meer gemaaid moet worden. Een verzadigde bodem zorgt voor een slechte opname van koolzuur in de bodem met als resultaat verzwakte zoden die vatbaar zijn voor ziektes en ontkieming van onkruid. Niet genoeg water zorgt voor uitdroging van de bodem. Laat de bodem gedeeltelijk uitdrogen tussen de beregeningen door. Geef water als de bovenste 5 cm van de bodem uitgedroogd is. Gebruik bijvoorbeeld een schroevendraaier om de vochtigheidsdiepte van de bodem te testen.
   
  Beregen alleen als het gazon het nodig heeft
  In het algemeen heeft uw gazon water nodig als de bovenste 5 cm van de bodem uitgedroogd zijn. Als er voetstappen zichtbaar blijven nadat er op het gazon is gelopen of als het gras van kleur verandert of begint te verwelken, dan heeft u te lang gewacht.
   

   

  Beregen in de vroege ochtend
  De beste tijd om te beregenen, is tussen 4.00 en 8.00 uur ’s morgens. Tussen deze tijdstippen is het watergebruik het meest efficiënt, is het waterverlies door verdamping minimaal en de verspreiding is meestal goed door de goede waterdruk en beperkte wind. In de middag wordt er veel water verspild door de hoge verdamping. Geef geen water in de avonduren of rond middernacht omdat vilt en bladeren, als ze nat zijn tijdens koele nachten, vatbaar zijn voor ziektes, met name schimmels.
   
  Beregeningsschema
  Omdat er zoveel verschillende gazons zijn, is er niet een antwoord op hoeveel water er gegeven moet worden. Er moet rekening gehouden worden met de grassoorten, het  klimaat en het debiet van de beregeningsinstallatie.
  Maak er een gewoonte van om tijdens het groeiseizoen elke 7 tot 10 dagen te beregenen. Misschien elke 3 tot 5 dagen in het midden van de zomer. U zult, afhankelijk van uw lokale waterdruk en het type sprinkler dat u gebruikt, ongeveer een uur moeten beregenen om de bodem echt doornat te maken.
   
  Voorkom het weglopen van water
  Als u probeert om een probleemgebied te beregenen zoals een helling of een zeer dichte bodem, kijk dan uit dat het water niet wegloopt. Sproei water op het gebied totdat het eraf gaat lopen, stop dan met sproeien, wacht even en geef opnieuw water en herhaal dit proces totdat de bodem verzadigd is. Dit voorkomt onnodige verspilling van water.


  Beregeningssysteem
  Controleer uw beregeningssysteem regelmatig, met name als het gazon in een helling ligt, op het weglopen van water en het overvloedig beregenen om verspilling van water te voorkomen. Controleer of er geen defecte of verstopte sprinklerkoppen zijn en of ze nog gelijkmatig beregenen.