De waarheid over grasrecycling en vilt

  Voor de meeste mensen staat de idee van grasresten op het gazon na het maaien gelijk aan een onverzorgde tuin of, nog erger, een tuin die vatbaar is voor vervilting. Losse grasresten die achterblijven na grasrecycling (of mulching) staan echter volledig los van viltvorming. In feite zal een maaier, die met de mulchingfunctie is uitgerust, waarschijnlijk reeds aanwezig vilt verwijderen.

  Vilt is een dicht geweven laag van dode en levende sprieten, stengels en wortels die zich ontwikkelt tussen de groene blaadjes van uw gazon en diens bodemoppervlakte. Dit organische materiaal heeft een hoog ligninegehalte – een scheikundige stof die weerstand biedt tegen microbiotische afbraak en zeer moeilijk te verwijderen is! Vilt wordt veroorzaakt door gras dat te hoog groeit - de graswortels en -stengels blijven op het gazonoppervlak liggen en composteren niet snel genoeg.

  We kunnen dit vergelijken met een emmer waar een gat in zit en waar langzaam water uit sijpelt. Wanneer je de emmer blijft vullen, kan het water niet snel genoeg ontsnappen en zal uiteindelijk over de rand van de emmer lopen. In het geval van uw gazon, zorgt gras dat te hoog groeit en het beperkte vermogen om te ontbinden ervoor dat zich een laag stengels en wortels vormt die, wanneer deze niet verwijderd wordt, de groei van vers nieuw gras verder zal beperken.

  Hoewel vervilting kan optreden wanneer gazons te veel of te vaak worden gemaaid met grasmaaiers, wordt het grootste oorzaak niet gevormd door de grassprietjes, maar door de wortels zelf. Een belangrijke oorzaak van viltvorming is een bodem met een pH-waarde van meer dan 7,2 of minder dan 6, of een bodem die bijzonder zwaar of zouthoudend is. Ook werd ontdekt dat het gebruik van krachtige fungiciden aanzienlijk bijdraagt aan vervilting als gevolg van het beschadigende effect op grondmicrobes en aardwormen, die beide van essentieel belang zijn voor het composteringsproces.

  Heeft zich eenmaal vilt gevormd, dan zijn de problemen voor uw gazon veel ernstiger dan louter cosmetisch. Vilt is een laag die haar water actief verspreidt, waardoor droge plekken ontstaan in de bodem die de plant belemmeren essentiële voedingsstoffen op te nemen. Tegelijkertijd wordt de mestactiviteit tegengehouden door een dicht "net"-vilt, wat de aankoop van dure gazonmachines tot een vruchteloze inspanning maakt. Tot slot vormt vilt – ook weer als gevolg van het zijn dicht geweven karakter - een ideale omgeving voor insecten die uw gazon aantasten of onherroepelijk beschadigen, waardoor u achterblijft met een tuin die droog, geel en ongelijk is, die met welke grasmaaier ook moeilijk te maaien is en uiteindelijk onaantrekkelijk is.

  Grasrecycling draagt niet bij tot vervilting. Onderzoek heeft aangetoond dat de hoofdoorzaak van het probleem ligt bij de graswortels, en niet bij blaadjes of losse grassnippers. Grassnippers die geproduceerd worden door een maaier met mulchingfunctie bevatten heel veel water – tot 85 procent – en zeer kleine hoeveelheden lignine, de stof die de compostering van wortels, stengels en kronen afremt.

  Wanneer vilt een voortdurende kopzorg is, kan het gelijkmatig verdelen van losse grassnippers over uw gazon een gunstig effect hebben. Deze grassnippers bevatten niet alleen veel water, maar ze laten ook stikstof en andere bevordelijke voedingsmiddelen achter wanneer ze composteren. Hoewel deze stoffen jaren van overbemesting en bewatering, met vervilting als gevolg, niet kunnen compenseren, kunnen ze wortels die het moeilijk hebben, bijstaan om alles te krijgen wat ze nodig hebben om te groeien. Na verloop van tijd kunnen deze grassnippers bijdragen om de hoeveelheid vilt in uw gazon te verminderen tot een redelijk niveau. Wanneer de viltlaag minder dan een centimeter dik is, werkt ze als schokdemper – in plaats van de doorstroom van lucht en water naar en van de wortels te beperken, zorgt ze ervoor dat uw gazon veerkrachtiger is en dat de bodem minder wordt samengedrukt.

  Tot besluit kunnen we zeggen dat vervilting een groot probleem kan vormen bij gazononderhoud en zorgvuldig moet worden aangepakt voordat het uit de hand loopt. Echter op voorwaarde dat uw viltlaag zich binnen redelijke grenzen bevindt, kunt u door grasmulching in uw tuinonderhoud te integreren helpen voorkomen dat vilt zich in de toekomst kan ontwikkelen.