Enkele feiten

   

  Het recycleren van gras draagt NIET bij tot de opbouw van de viltlaag. Vilt wordt veroorzaakt door overdreven snelle groei door overbemesting, doordat het gras te lang kon worden vóórdat het gemaaid werd, of door verkeerd beregenen. Te veel vilt is oorzaak van ongelijk maaien, scalperen en droogtestress. Onderzoek heeft getoond dat graswortels de belangrijkste oorzaak zijn van de verdikking van de viltlaag, niet grassnippers.

  Door grassnippers op uw gazon te laten kan u tot 25% van de jaarlijkse behoefte aan meststoffen genereren en tijd en geld sparen bij het opvangen en het bemesten. Grassnippers zijn een voedingssupplement voor uw gazon omdat ze bij het composteren stikstof, fosfor en kalium toevoegen aan uw gazon. De gazons worden groener en gezonder wanneer u de grassnippers erop laat liggen.

  Wist u dat grassnippers het grootste deel zijn van openbaar afval in Californië? (15% van de afvalstroom).

  Men schat dat gedurende de lente, de zomer en de herfst 75 ton tuinafval per dag naar het containerpark van Larimer County (Pennsylvania) gaat.

  Wist u dat een gazon van 10 bij 30 meter ongeveer 500 kg – bijna 50 zakken – grassnippers per jaar produceert? Denk erom hoeveel tijd, geld en moeite het kost om al die snippers te verzamelen. Waarom al die moeite doen als dat niet nodig is? Bovendien gooit u met die 50 zakken belastinggeld weg, want u betaalt onnodige ophaal- en verwijderingkosten. U kunt een gezond groen grasveld hebben en de kosten van de gemeenschap verminderen door de grassnippers te laten liggen waar ze vallen.

  Wist u dat het recycleren van grassnippers de behoefte aan meststoffen vermindert? Het is een zeer goede bron van voedingsstoffen: indien u regelmatig gras maait, zullen de grassnippers, die voor het grootste deel uit water bestaan, gemakkelijk afbreken en stikstof en andere voedingsstoffen aan de bodem teruggeven. Indien u de grassnippers op het gazon laat liggen, hebt u tot één derde minder meststoffen nodig, en u spaart tijd omdat u niet meer zoveel meststoffen hoeft te strooien.

  Een gemiddelde woning genereert 60 vuilzakken met gras gedurende de zomer.

  Grassnippers ontbinden snel – gewoonlijk binnen 2-3 dagen omdat ze tot 85% uit water bestaan.  

  Grassnippers beschermen het wortelsysteem van uw gazon tegen hitte en vochtverlies.

  Gras recycleren spaart water – grassnippers die op uw gazon blijven liggen verminderen vochtverlies door verdamping.

  Gedroogde grassnippers kunnen gebruikt worden als een beschermende laag voor tuinen en struiken, om vochtverlies te verminderen en de groei van onkruid te beperken.