Typische oplossingen voor de installatie op drie landstukken

  Uw gazon vereist misschien installatie van meer dan één zone zodat de Robomow® het hele gazon effectief kan maaien. Het hebben van twee of drie zones heeft geen invloed op de efficiëntie van de Robomow® en is in vele omstandigheden raadzamer dan 1 grote zone. Als gazons niet aansluiten of als ze gescheiden zijn door hekjes of andere afscheidingen, is het aanbevolen om meerdere zones te maken.

  De beste oplossing is dan de zones zodanig te installeren dat Robomow® zeer efficiënt kan werken, ook al zijn er meer dan een of twee zones. U zal snel ondervinden dat het maaien in deze zones heel makkelijk gaat en u meer flexibiliteit verschaft bij het maaien. Bij uw Robomow® kan u de werktijd voor elke zone apart instellen.Er zijn meerdere mogelijkheden om deze zones te installeren, waaronder het plaatsen van de perimeterschakelaar, afhankelijk van de inrichting van de tuin. U ziet enkele voorbeelden in de figuur hieronder:

  Figuur 1 Alle 3 de zones worden aangesloten op het laadstation. Plaats het laadstation in de achtertuin en leg de draad rondom alle zones. Het begin en eind van de draadkring zal aangesloten worden op het laadstation en zorgt voor de voeding van alle zones. Robomow® zal automatisch de dokzone maaien via het weekprogramma. Om zone B en zone C te maaien rijdt u Robomow® naar de te maaien zone en drukt op de groene 'GO' knop. De draden naar zone C raken elkaar. De ruimte tussen de draden is slechts ter illustratie.

  Figuur 2 - Een andere optie voor dit zelfde gazon is het aanleggen van twee gescheiden kringen. Plaats eerst het Laadstation en leg de draad in uw achtertuin aan als Dok zone.

  De zones vooraan zullen door een perimeterschakelaar worden bediend. Om de voortuin te maaien, begeleid u de maaier manueel vanaf het laadstation naar de zones vooraan, u drukt de ON toets in van de Perimeterschakelaar en vervolgens de GO toets van de maaier om de maaibeurt te starten. Na de maaibeurt rijdt u Robomow® naar de volgende zone of weer terug naar het laadstation.

  U kan een perimeterschakelaar kopen als toebehoor. Bevestig hem tegen een muur of op zijn standaard, maar zorg ervoor dat hij altijd vertikaal staat. De perimeterschakelaar moet zich altijd ten minste 1.5 Meter buiten de begrenzingsdraad bevinden.