Robomow® oplaad- en opslag instructies voor de winter

   

   

  RM510 - Winteropslag

  Robomow®
  Verwijder de zekering van de accu en reinig Robomow®. Sla Robomow® binnenshuis op in een reine en droge ruimte, steunend op zijn wielen; zorg dat de bumper rondom vrij is.
  Plaats de accuzekering en verbind de winterlader met het stopcontact de gehele periode wanneer Robomow® niet zal werken; na of 'Laadt op' verschijnt en 'Klaar - blijf opladen' wanneer de accu volledig geladen is.

  Winter laden

  Het laadsysteem en de accu zijn zodanig opgevat dat ze de hele tijd van niet-gebruik kunnen opgeslagen blijven zonder gevaar van overladen, oververhitting of schade aan de accu.

  basisstation / perimeterschakelaar
  We bevelen aan het basisstation tijdens de winterperiode te verwijderen:

   • Trek de stekker van de voeding uit het net;
   • Open het basisstation / Het deksel van de perimeterschakelaar;
   • Maak alle verbindingen los bij het basisstationbord;
   • U kunt nu het deksel van het basisstation / de perimeterschakelaar verwijderen en deze op een droge plek opslaan;
   • We bevelen aan de voeding op een droge plek op te slaan; als dat niet mogelijk is, bescherm dan de kabeluiteinden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het basisstation losgekoppeld zijn.
   • Verwijder de groene stekker van de perimeterdraden (maaivlakconnector) (steek hem op het basisstationbord voor volgend seizoen) en bescherm de uiteinden van de perimeterdraden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het basisstation losgekoppeld zijn; U kan een Friendly Robotics draadconnector over beide draden draaien als bescherming gedurende de winter.
   • Bescherm de overgebleven connector met de zwarte rubber bedekking.

  Na de winteropslag

   • Kijk na of alle verbindingen, laadpinnen en draadeinden rein zijn vóór de eerste actie; indien nodig kan u ze voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger, of met staalwol van '00' of hoger.
   • Stel het basisstation weer op en verbind alle draden met het bord;
   • Ga na of Robomow® de juiste datum en tijd toont.
  RM200 - Winteropslag

  Robomow®
  Verwijder de zekering van de accu en reinig Robomow®. Sla Robomow® binnenshuis op in een reine en droge ruimte, steunend op zijn wielen; zorg dat de bumper rondom vrij is.
  Plaats de accuzekering en verbind de winterlader met het stopcontact gedurende de gehele periode wanneer Robomow® niet zal werken; kijk na of 'Laadt op' verschijnt en 'Klaar - blijf opladen' wanneer de accu volledig geladen is.

  Het laadsysteem en de accu zijn zodanig opgevat dat ze de hele tijd van niet-gebruik kunnen aangesloten blijven zonder gevaar van overladen, oververhitting of schade aan de accu.

  Perimeterschakelaar
  We bevelen aan de perimeterschakelaar tijdens de winterperiode te verwijderen:

   • Trek de stekker van de voeding uit het net;
   • Open het deksel van de perimeterschakelaar;
   • Maak alle verbindingen los bij het perimeterschakelaarbord;
   • Verwijder de perimeterschakelaar en sla hem op op een droge plek;
   • Verwijder de groene stekker (maaivlakconnector) van de perimeterdraden (steek hem op het perimeterschakelaarbord voor volgend seizoen) en bescherm de uiteinden van de perimeterdraden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van de perimeterschakelaar losgekoppeld zijn; U kunt een Friendly Robotics draadconnector over beide draden draaien als bescherming gedurende de winter.
  RL555/855/RL550/850 Winteropslag

  Accupack
  Laad het accupack volledig bij tot het bericht "Klaar, blijf laden" verschijnt en stal het apart van Robomow®, maar zet het niet op de grond maar bvb in een houten rek op een droge plek waar het niet kouder wordt dan -20 ÷C (-4÷F). Een volledig geladen accupack mag gedurende drie maanden opgeslagen worden zonder bijladen indien opgeslagen in een koele, droge ruimte. Laad het accupack weer op vóórdat u Robomow® weer gebruikt in het volgende seizoen.

  Robomow®
  Verwijder het accupack van Robomow® en reinig Robomow®. Sla Robomow® op in een reine en droge ruimte en dek hem onder ter bescherming. Kijk na of Robomow® op zijn wielen steunt en of de bumpers rondom vrij zijn.
  Belangrijk! Sla Robomow® nooit op steunend op een bumper of indien er iets tegen de bumpers drukt. Kijk de staat van de messen na; vervang de messen indien nodig.
  Contrôlez la conditions des lames et si nécessaire, remplacez les.

  Perimeter Schakelaar
  Maak de perimeterschakelaar los, verwijder de batterijtjes en sla hem op op een droge plek.

  RL2000/RL1000 Winteropslag

  Accupack
  Laad het accupack volledig bij tot het bericht "Klaar, blijf laden" verschijnt en stal het apart van Robomow® maar zet het niet op de grond maar bvb in een houten rek op een droge plek waar het niet kouder wordt dan -20 ÷C (-4÷F).Een volledig geladen accupack mag gedurende drie maanden opgeslagen worden zonder bijladen indien opgeslagen in een koele, droge ruimte. Laad het accupack weer op vóórdat u Robomow® weer gebruikt in het volgende seizoen.

  Robomow®
  Verwijder het accupack van Robomow® en reinig Robomow®. Sla Robomow® op in een reine en droge ruimte en dek hem onder ter bescherming. Kijk na of Robomow® op zijn wielen steunt en of de bumpers rondom vrij zijn.
  Belangrijk! Sla Robomow® nooit op steunend op een bumper of indien er iets tegen de bumpers drukt.
  Kijk de staat van de messen na; vervang de messen indien nodig.

  Perimeter Schakelaar
  Maak de perimeterschakelaar los, verwijder de batterijtjes en sla hem op op een droge plek.

  basisstation

   

   • We bevelen aan het basisstation tijdens de winter te verwijderen:
   • Trek de stekker van de voeding uit het net.
   • Draai de twee schroeven los die het deksel van het basisstation vasthouden.
   • Maak de groene stekker los (tussen de perimeterdraad en het basisstationbord).
   • Verwijder de groene stekker van de perimeterdraden en doe een waterbestendige klem over de twee vrije perimeterdraadeinden om te vermijden dat er roestvorming optreedt terwijl de draden niet aan het station verbonden zijn.
   • Verwijder het gehele basisstation en sla het op op een droge plek.
   • Sla alle onderdelen op op een droge plek.
   • Als het niet praktisch is de stroomdraad te verwijderen, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact en verwijder dan de aansluitingen aan het bedieningspaneel van het basisstation Nadat u de stroomdraden losgemaakt hebt dient elk uiteinde van deze draden beschermd te worden tegen oxidatie gedurende de winter. U kunt op elke draad een Friendly Robotics draadverbinding plaatsen voor bescherming gedurende de winter. Indien u dat niet doet en u gebruikt ook geen andere weerbestendige verbinding, dan kan oxidatie ontstaan. Vergeet niet de connectoren te verwijderen van de perimeterdraadeinden en scherm ze af op dezelfde manier zoals de stroomdraadeinden.
   • Bij het begin van elk maaiseizoen moet u de laadcontacten van Robomow® en van het basisstation voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger, of met staalwol van "00" of hoger. Daardoor wordt alle oxidatie verwijderd die eventueel is ontstaan en het Reinig voorzichtig deze contacten bij het begin van elk seizoen, of vroeger indien nodig. contact zal weer optimaal zijn.
   • Vóórdat u weer gaat maaien in het nieuwe seizoen dient u basisstation weer terug op te stellen.

   

  Reinig voorzichtig deze contacten bij het begin van elk seizoen, of vroeger indien nodig. Reinig voorzichtig deze contacten bij het begin van elk seizoen, of vroeger indien nodig.


  Polishing the Contacts on the Mower and Charging Station