Nastavení obvodového ostrova

Překážky jako mladé stromy, keříky, květinové záhony, květináče, šikmé stromy, houpačky a další překážky, které nejsou pevné, a vysoké minimálně 15 cm, musí být chráněné před sekačkou Robomow® pomocí obvodového drátu.

Robomow® je vyrobena pro snadnou práci na trávníku s oběma typy překážek. Ke klidnějšímu a tiššímu provozu však doporučujeme označit všechny pevné objekty uvnitř a kolem pracovní oblasti. Pokud si nejste jisti o určité překážce, nejlépe bude vyloučit ji z prostoru pomocí obvodového drátu. Nemá to žádný vliv na efektivitu sekačky a později můžete drát klidně odstranit.

Chcete-li vytvořit obvodový ostrov, položte drát po obvodu v blízkosti překážky a upevněte drát kolem ní a zpět do výchozího místa obvodu (během vytvoření obvodového ostrova - viz obrázek 1).

Dva pokyny jsou klíčové pro správnou přípravu obvodového drátu za účelem vynětí překážky; 1) položte drát vedoucí k překážce z obvodu a drát vedoucí od překážky k obvodu vedle sebe; a 2) sledujte směr, jak je ukázáno na obrázku 1 při použití ve vnitřní části trávníku. Ačkoli na obrázku 1 možná vypadá, že mezi dráty vedoucími k a od ostrova je mezera, obrázek je určen pouze pro účely ilustrace. Při správném umístění se mají tyto dva dráty vzájemně dotýkat, v žádném případě ale nesmějí být od sebe vzdáleny více než 3 mm. K dosažení nejlepších výsledků položte oba dráty pod stejné kolíčky, když je pokládáte na trávník kolem překážek. Takové umístění těchto drátů, jaké je opsáno výše, umožňuje zrušení signálu ve drátech, ale pouze na místě, kde jsou položeny vedle sebe a dotýkají se. Zrušení signálu v této sekci umožňuje sekačce Robomow® překročení tyto sekce, signál obvodového ostrova bude však sekačkou pořád rozeznán.

Obrázek 1 – Nastavení obvodového ostrova kolem překážky

Pokud máte 2 nebo více překážek, které chcete ochránit drátem, ponechte první obvodový ostrov u nejbližšího místa do další překážky, upevněte drát kolem druhé překážky a pokládejte drát zpět na výchozí místo u prvního obvodového ostrova a pokračujte pokládáním kolem první překážky tak, jak je ukázáno na obrázku 2 níže:

Obrázek 2 – Nastavení obvodového ostrova v řadě


Upozornění!

V případě že se dráty kříží, když vedou k obvodovému ostrovu (Obrázek 3), Robomow® může: 1) Přejet obvodový ostrov a tím zajet do ostrova nebo 2) Zastavit a změnit směr před dosažením drátu.

Obrázek 3 – Chybné nastavení obvodového ostrova