Hledání přerušení drátu

  Příznaky

  Obvodový spínač / nabíjecí stanice indikuje značku nůžek, což znamená že drát je někde přerušen.

  • Jestliže je váš obvodový spínač/nabíjecí stanice z 2008 a mladší pak postupujte podle možnosti A.
  • Jestli je 2007 a starší pak postupujte podle možnosti B.
  Možnost A - Hledání přerušení pomocí rádia:
  • Odpojte jeden z konců obvodového drátu z desky nabíjecí stanice / obvodového spínače.
  • Deska nadále vytváří signál (ačkoli je drát přerušen) o velikosti 2Khz (namísto 8Khz za normálního provozu), to brání provozu sekačky.
  • Nastavte rádio na AM a na vysokou hlasitost a jděte podél obvodového drátu. V jednom směru, nebude slyšet při poslechu rádia žádné pípání a v druhém směru uslyšíte pípání, když bude rádio nad drátem.
  • 1.Drát bude přerušen v místě, kde se pípání zastaví, kde nebude slyšitelné.

  Možnost B - Hledání přerušení drátu
  Projevy

  Když spínač obvodu / Nabíjecí stanice ukazuje znak nůžky, znamená to, že došlo k přerušení drátu.

  Řešení

  Nejdřív zkontrolujte, jestli problém spočívá ve spínači obvodu/nabíjecí stanici nebo na samém drátě. Zkontrolujte spínač obvodu/nabíjecí stanici tak, že spojíte krátkou drátěnou kličku v délce jen několik centimetrů do konektoru (Obrázek 2) resp. ji spojíte do jiné zóny (pokud ji máte); pokud se 'Přerušení drátu' nerozsvítí a stále bliká 'ON' spínač obvodu/nabíjecí stanice je v pořádku a přerušení je na drátě.

  Obrázek 1
  Indikátor přerušení drátu
  bliká
  Obrázek 2
  Kontrola spínače obvodu
  Začněte hledat přerušení na drátě:

   

  • Zkuste si vzpomenout, jestli se po posledním použití sekačky nestalo něco, co by mohlo způsobit přerušení drátu. Popojděte podél obvodového drátu a zkontrolujte drát především na místech, kde jste nedávno pracovali, například upravovali linie, sázeli nebo provzdušňovali.
  • Hledejte přerušení na dráte v blízkosti místa, kde se Robomow® zastavila během posledního programu.
  • Popojděte podél drátu (včetně obvodového ostrova) a pozorně se podívejte, jestli není drát nějak přerušen nebo zda došlo k uvolnění kontaktu.
  • Zkontrolujte konektory a místa spojení:
  • Vytáhněte oba konce drátu z konektoru – přesvědčte se, že jsou čisté, vložte zpět a utáhněte šrouby.
  • Zkontrolujte dráty, vedoucí z obvodového snímače na trávník.
  • Pečlivě zkontrolujte všechny dráty.
  • Zajistěte, že všechny spojení drátu jsou provedeny standardními drátovými konektory. Místa, kde byl drát spojen bez použití drátového konektoru (pouze kroucením drátu) je potenciálním rizikem na uvolnění z důvodu koroze.

   

  Při dalším hledání přerušení drátu zkontrolujte různé délky drátu pomocí spínače obvodu jako detektoru spojení (pomocí obrázku 3 sledujte následující kroky):

   

  • Odpojte spínač obvodu z obvodového drátu, odšroubujte oba šrouby zapojené do konektoru a ponechte konce drátu odpojené.
  • Vezměte dodatečný kus drátu a připravte 2 dráty libovolné délky (2 m až 10 m).
  • Odstraňte 6 mm izolace z každého konce drátu a zapojte oba dráty do spínače obvodu.
  • Odstraňte 2,5 cm izolace z konců druhého drátu.
  • Vyberte libovolný úsek na obvodovém drátu, který chcete zkontrolovat pro přerušení, definujte 2 místa na obvodovém drátě (místo 1 a 2 na obrázku 3) a odstraňte (neřežte) 6 mm izolace na každém místě (vzdálenost mezi těmi 2 místy by měla přesahovat délku drátu, určenou ke kontrole).
  • Zakruťte konce dodatečného drátu ze spínače obvodu kolem jednoho z míst na obvodovém drátu a udělejte totéž na dalším drátě kolem druhého místa na obvodovém drátě.
  • Zapněte spínač obvodu a zkontrolujte přerušení na speciálně kontrolovaném drátě.
  • Pokud se indikace 'Přerušení drátu' nezobrazí, znamená to, že zkontrolovaný drát (mezi oběma místy) je v pořádku.
  • Odpojte jeden z dodatečných drátu z obvodového drátu a zapojte jej do dalšího místa. Zkontrolujte další úsek případného přerušení drátu (na obrázku 3 byl drát veden z místa 1 do místa 3).
  • Když spínač obvodu indikuje 'Přerušení drátu', znamená to, že se přerušený drát nachází na kontrolovaném místě (na obrázku 3 je to mezi místy 3 a 4).
  • Doporučujeme rozdělovat problematický úsek drátu, dokud přesně neurčíte místa přerušení drátu.
  • Když je problematický úsek dostatečně krátký, můžete spatřit zářez nebo uvolněný kontakt drátu, a upravíte jej standardními drátovými konektory, resp. odříznete drát a nahradíte jej novým.

   

  Odpojte spínač obvodu z obvodového drátu, odšroubujte oba šrouby zapojené do konektoru a ponechte konce drátu odpojené.

  Poznámka: Pokud je spínač obvodu/nabíjecí stanice zapojen do některých zón, doporučujeme nejdříve identifikovat zónu přerušení a až potom pokračovat hledáním v zóně tak, jak je popsáno nahoře.

  Obrázek 3 – Hledání přerušení drátu