Instrukce na použití externí nabíječky

  PoložkaSpecifikace
  Model HP8204
  Výstupní proud 3A~6A stejnosměrný
  Výstupní napětí 24V
  Max. výstupní napětí 31V
  Vstupní napětí 115V/230V s přepínačem variant
  115V (95V~132V) / 230V (180V~264V)
  Ochrana proti přepětí Přibližně 32.5V automatické odpojení
  Ochrana proti přetížení Přibližně 8A automatické odpojení
  Ochrana proti zkratu Výstupní pojistka se přetrhne nebo automaticky odpojí
  Teplota prostředí při použití -10°C~50°C
  Pracovní teplota 0°C~40°C
  Schválení UL. CSA. CE. TUV. T-MARK.
  Pojistka 125V 10Amp (C na obrázku 1)

  Provozní instrukce

   

  • Nastavte přepínač napětí (115V nebo 230V) na správnou variantu (A - viz obrázek 1).
  • Zapojte nabíječku do napájecího zdroje - postavte adaptér šípkami nahoru a směrem k Vám, naspod napájecího zdroje, těsně pod kovovými kontakty napájecího zdroje. Adaptér těsně přiléhá k napájecímu zdroji a bude centrovaný pod kontakty napájecího zdroje pomocí jeho drážek jako vodítko pro správné nasazení. Lehce postrčte adaptér nahoru ve směru šipek tak, že se spojí s kontakty napájecího zdroje a zastaví se bez možnosti sklouznutí.
  • Zapojte síťový kabel do elektrické zásuvky.
  • Zapněte hlavní vypínač (B - viz obrázek 1), ventilátor startuje a LED označující nabíjení svítí žlutě.
  • Po napájení zelené světlo oznamuje, že napájecí zdroj je plně nabit. Doporučujeme ponechat nabíječku mezi dvěma použitími zapojenou, a to i po konci nabíjecího procesu. Nepoškodí to ani napájecí zdroj ani nabíječku.
  • Když chcete odstranit napájecí zdroj, vypněte nabíječku a odpojte ji z napájecího zdroje - lehce postrčte adaptér směrem dolů do té míry, až kontakty adaptéru a kontakty napájecího zdroje už nebudou spojené.

   

  Světelní indikace (D na obrázku 1)
  Červená Zapnuto
  Žlutá Nabíjení
  Zelená Plně nabitý

  Během nabíjení LED označující nabíjení může blikat střídavě žlutě a zeleně přibližně 1~60 vteřin. Pozn.: to je normální situace.

  Bezpečnostní a důležité pokyny

   

  • Touto jednotkou nabíjejte pouze GEL a Sealed Lead Acid (SLA) dobíjecí baterie.
  • Používejte pouze uvedené jmenované pojistky.
  • Nabíječka se během nabíjení ohřívá.
  • Nabíjejte v dobře větraných místnostech, nepokrývejte nabíjecí jednotku a nepokládejte na ni žádné předměty.
  • Používejte pouze v zavřených a suchých místnostech.
  • Používejte při teplotě 0°C-50°C.
  • V zimě nabíjejte a uchovávejte napájecí zdroj v místnostech s pokojovou teplotou. Během zimy dobijte napájecí zdroj ještě jednou. NEDOBÍJEJTE nepřetržitě mimo sezónu/v zimě. Doporučujeme dobíjení jednou za tři měsíce.
  • Přesvědčte se, že je během nabíjení místnost čistá, a položte kabely bezpečně, abyste předešli riziku klopýtnutí.
  • Používejte pouze s originálními bateriemi.
  • Nikdy nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem.
  • Nesprávné použití nabíječky může vést k požáru nebo poškození baterií.
  • Ačkoli tato pokročilá nabíječka má funkci automatického odpojení, doporučujeme Vám, abyste ji nenechávali dlouhou dobu zapnutou.
  • Abyste zajistili dlouhou životnost baterií, nabíjejte je po každém programu.

   

  Odstraňování poruch
  A) Po zapnutí nabíječky žádné světlo LED nesvítí

   

  • Přesvědčte se, že je napájecí kabel připojen k síťovému zdroji.
  • Zajistěte, že je síťový přívod zapojen.
  • Zkontrolujte funkčnost hlavní zásuvky tak, že do ni zkusmo zapojíte do ní jiný přístroj.
  • Zkontrolujte pojistky (C – obrázek 1).
  • Zkontrolujte, zda na drátě mezi adaptérem a napájecím zdrojem nedošlo ke zkratu.

   

  B) Po zapnutí nabíječky svítí červené světlo LED, zelená bliká, ale k nabíjení nedošlo

   

  • Zkontrolujte pojistku.
  • Zkontrolujte spojení mezi adaptérem a napájecím zdrojem.
  • Polarita baterií je nesprávná.
  • Zkontrolujte kontakt baterie a dráty baterie (uvnitř krytu)

   

  C) Nabíjení trvá příliš dlouho

   

  • Baterie je poškozená.
  • Baterie je poškozená