Spojování obvodového drátu

Obvodový drát musí být spojen v následujících situacích:

 

  • Když je k zakončení prvního nastavení nutný další drát.
  • V případě změn na trávníku.
  • V případě přerušeného drátu.

 

Spojte dva dráty podle následujících pokynů:

 

  • Použijte přiložené konektory tak, jak vidíte na obrázku níže; jsou vodotěsné a poskytují spolehlivé elektrické spojení.
  • Odstraňte 1,5 cm izolace z konce každého drátu(obrázek 1 – krok 1).
  • Zakruťte odkryté konce k sobě (obrázek 1 – krok 2).
  • Utáhněte svorkovnici naplněnou silikónem na zkroucené konce, dokud se nezastaví (obrázek 1 – krok 3).

 

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Obrázek 1 – Spojování obvodového drátu

Důležité informace!
Zkroucené kabely nebo svorka izolovaná izolační páskou není dostatečným spojením. Vlhkost půdy způsobuje oxidaci vodičů a následkem toho může být přerušen obvod.