Informační zpráva o rostoucím trendu užívání robotických sekaček