Spojování obvodového drátu

    Obvodový drát musí být spojen v následujících situacích:

     

    • Když je k zakončení prvního nastavení nutný další drát.
    • V případě změn na trávníku.
    • V případě přerušeného drátu.

     

    Spojte dva dráty podle následujících pokynů:

     

    • Použijte přiložené konektory tak, jak vidíte na obrázku níže; jsou vodotěsné a poskytují spolehlivé elektrické spojení.
    • Odstraňte 1,5 cm izolace z konce každého drátu(obrázek 1 – krok 1).
    • Zakruťte odkryté konce k sobě (obrázek 1 – krok 2).
    • Utáhněte svorkovnici naplněnou silikónem na zkroucené konce, dokud se nezastaví (obrázek 1 – krok 3).

     

    Krok 1

    Krok 2

    Krok 3

    Obrázek 1 – Spojování obvodového drátu

    Důležité informace!
    Zkroucené kabely nebo svorka izolovaná izolační páskou není dostatečným spojením. Vlhkost půdy způsobuje oxidaci vodičů a následkem toho může být přerušen obvod.