Typické řešení pro tři zahrádky

  Váš trávník může potřebovat nastavení pro více než jednu zónu, aby Robomow® fungovala na celém trávníku. Mít dvě nebo tři zóny nemá špatný vliv na efektivitu sekačky Robomow® a za většiny podmínek je vhodnější než jedna velká zóna. Pokud se oblasti trávy nestýkají nebo jsou oddělené ploty nebo jinými objekty, doporučujeme Vám vytvořit zvláštní zónu z každé z těchto oblastí.

  Důležité je nastavit zóny umožňující sekačce Robomow® fungování s největší efektivitou, i když to znamená dvě nebo více zón. Rychle zjistíte, že sekání trávníku v těchto zónách je jednoduchá věc, která Vám umožní větší flexibilitu při Vašich zvycích ohledně sekání. Robomow® Vám dává možnost kontroly času sekání pro každou z těchto zón zvlášť. Existuje více možností nastavení těchto zón, včetně pokládání spínače obvodu s ohledem na skutečné rozložení trávníku. Na obrázcích níže najdete několik příkladů:

  Obrázek 1 - Všechny tři zóny jsou spojené mezi sebou a také s nabíjecí stanicí. Umístěte nabíjecí stanici na dvorku a položte dráty kolem všech tří zón. Začátek a konec obvodu jsou spojené s nabíjecí stanicí s elektrickou energií pro sekání všech zón. Robomow® se postará o základní zónu automaticky pomocí týdenního programu. Pro sekání předních zón přesuňte Robomow® do požadované zóny a zmačkněte zelené ON tlačítko na Vaši sekačce Robomow®. Dráty vedoucí k další zahrádce jsou rovnoběžné a dotýkají se. Mezery mezi nimi jsou určeny pouze pro ilustraci.

  Obrázek 2 - Další možnost pro týž trávník je, že můžete mít dva oddělené obvody. Nejdřív umístěte nabíjecí stanici a položte drát po dvorku jako základní zónu.

  Přední zóny budou řízené pomocí spínače obvodu. Pro sekání přední zahrádky ručně přesuňte sekačku z nabíjecí stanice do každé z předních zón zvlášť, stiskněte tlačítko ON na spínači obvodu a na sekačce stiskněte tlačítko GO pro začátek sekání. Po zakončení přesuňte Robomow® do další zóny nebo zpět do napájecí stanice.

  Spínač obvodu můžete koupit zvlášť jako příslušenství. Namontujte jej na stěnu nebo na jeho sloupek a přesvědčte se, že stojí svislé k zemi. Umístěte spínač obvodu minimálně 1,5 m mimo obvodový drát.