Spojování obvodového drátu

  Obvodový drát musí být spojen v následujících situacích:

   

  • Když je k zakončení prvního nastavení nutný další drát.
  • V případě změn na trávníku.
  • V případě přerušeného drátu.

   

  Spojte dva dráty podle následujících pokynů:

   

  • Použijte přiložené konektory tak, jak vidíte na obrázku níže; jsou vodotěsné a poskytují spolehlivé elektrické spojení.
  • Odstraňte 1,5 cm izolace z konce každého drátu(obrázek 1 – krok 1).
  • Zakruťte odkryté konce k sobě (obrázek 1 – krok 2).
  • Utáhněte svorkovnici naplněnou silikónem na zkroucené konce, dokud se nezastaví (obrázek 1 – krok 3).

   

  Krok 1

  Krok 2

  Krok 3

  Obrázek 1 – Spojování obvodového drátu

  Důležité informace!
  Zkroucené kabely nebo svorka izolovaná izolační páskou není dostatečným spojením. Vlhkost půdy způsobuje oxidaci vodičů a následkem toho může být přerušen obvod.