Nabíjení sekačky Robomow® v zimě a pokyny ke skladování

   

  RM510 - Uložení na zimu

  Robomow®
  Vyjměte pojistku baterií a vyčistěte Robomow. Robomow uskladněte ve vnitřním prostoru na suchém a čistém místě tak, aby stál na kolech. Ověřte, že prostor kolem nárazníku je volný.
  Vložte pojistku baterií a zimní nabíječku připojte k přívodu ze sítě na celé období, kdy Robomow® nebude v provozu; Ověřte, že se zobrazuje “Nabíjení” a “Hotovo – stále nabíjete”, když je baterie plně nabitá.

  Nabíjení v zimě

  Nabíjecí zařízení a baterie jsou konstruovány tak, že mohou zůstat zapojeny do zásuvky po celou dobu nepoužívání, aniž by došlo k přebití, přehřátí nebo poškození baterie

  Stanice základny / Spínač obvodu
  Doporučuje se stanici základny na zimní období přemístit:

   • Přívod proudu odpojte od sítě;
   • Otevřete kryt stanice základny /spínače obvodu;
   • Od desky odpojte všechny vodiče;
   • Stanici základny/spínač obvodu přemístěte na místo uskladnění v suchu;
   • Doporučuje se, aby byl přívod proudu uskladněn na suchém místě. Není-li to možné, ochraňte konec kabelu před vlhkostí, abyste zabránili korozi, když není připojen ke stanici základny.
   • Zelený konektor dílce (ponechejte jej připojený na desku pro příští sezónu) odpojte od konců obvodového vedení a ochraňte jej před vlhkostí, abyste zabránili korozi po dobu, kdy není připojen ke stanici základny. Na oba konce vedení můžete dát maticový konektor Friendly Robotics pro ochranu v zimě.

  Po zimním uskladnění 

   • Před prvním provozem ověřte, že všechna připojení, kolíky nabíjení a konce vodičů jsou čisté, případně kontakty vyčistěte kouskem jemného brusného papíru hrubosti 200 nebo vyšší nebo pomocí ocelové vlny stupně “00” nebo vyššího.
   • Stanici základny dejte na místo a připojte k desce všechny kabely;
   • Ověřte, zda Robomow zobrazuje správný čas a datum.

   

  RM200 - Uložení na zimu

  Robomow
  Vyjměte pojistku baterií a vyčistěte Robomow. Robomow uskladněte ve vnitřním prostoru na suchém a čistém místě tak, aby stál na kolech. Ověřte, že prostor kolem nárazníku je volný.
  Vložte pojistku baterií a zimní nabíječku připojte k přívodu ze sítě na celé období, kdy Robomow nebude v provozu; Ověřte, že se zobrazuje “Nabíjení” a “Hotovo – stále nabíjete”, když je baterie plně nabitá.

  Nabíjecí zařízení a baterie jsou konstruovány tak, že mohou zůstat zapojeny do zásuvky po celou dobu, kdy nedochází k použití, aniž byste měli starost o přebití, přehřátí nebo poškození baterie.

  Spínač obvodu
  Doporučuje se, spínač obvodu na zimní období přemístit:

   • Přívod proudu odpojte od síťového proudu;
   • Otevřete kryt spínače obvodu;
   • Od desky odpojte všechny konektory;
   • Spínač obvodu přemístěte do místa uskladnění v suchu;
   • Zelený konektor dílce (na desku jej ponechejte připojený pro příští sezónu) odpojte od konců obvodového vedení a ochraňte jej před vlhkostí, abyste zabránili korozi vedení po dobu, kdy není připojen ke spínači obvodu. Na oba konce vedení můžete dát maticový konektor vedení Friendly Robotics pro ochranu v zimě.

  RL555/855/RL550/850 - Uložení na zimu

  Napájecí zdroj
  Napájecí zdroj úplně nabijte až se zobrazí „Připraven stále nabíjejte“ a uložte jej odděleně od Robomow mimo zem, tj. na dřevěnou polici umístěnou v suchu na chladném místě, kde teplota neklesne pod -4°F (-20°C). Plně nabitý napájecí zdroj se může skladovat až 3 měsíce, než se dobije, pokud je uskladněn na chladném a suchém místě. Než Robomow použijete poprvé v sezóně, napájecí zdroj nabijte.

  Robomow
  Z Robomow vyjměte napájecí zdroj a Robomow vyčistěte. Uložte jej na čistém a suchém místě a zakryjte jej, abyste jej uchovali čistý a chránili jej. Ověřte si, že Robomow stojí na kolech a prostor kolem nárazníků je volný.
  Důležité! Robomow neukládejte na nárazníky nebo tak, aby cokoli na nárazníky tlačilo.
  Zkontrolujte stav břitů, případně je vyměňte.

  Spínač obvodu
  Spínač obvodu odpojte, vyjměte baterie a uložte jej na suchém místě.

  RL2000/RL1000 - Uložení na zimu

  Napájecí zdroj
  Napájecí zdroj úplně nabijte až se zobrazí „Připraven stále nabíjejte“ a uložte jej odděleně od Robomow mimo zem, tj. na dřevěnou polici umístěnou v suchu na chladném místě, kde teplota neklesne pod -4°F (-20°C). Plně nabitý napájecí zdroj se může skladovat až 3 měsíce, než se dobije, pokud je uskladněn na chladném a suchém místě. Než Robomow použijete poprvé v sezóně, napájecí zdroj nabijte.

  Robomow
  Z Robomow vyjměte napájecí zdroj a Robomow vyčistěte. Uložte jej na čistém a suchém místě a zakryjte jej, abyste jej uchovali čistý a chránili jej. Ověřte si, že Robomow stojí na kolech a prostor kolem nárazníků je volný.
  Důležité! Robomow neukládejte na nárazníky nebo tak, aby cokoli na nárazníky tlačilo.
  Zkontrolujte stav břitů, případně je vyměňte.

  Spínač obvodu
  Spínač obvodu odpojte, vyjměte baterie a uložte jej na suchém místě.

  Nabíjecí stanice

   • Doporučuje se nabíjecí stanici na zimu demontovat:
   • Přívod proudu odpojte od zásuvky.
   • Odšroubujte dva šrouby přidržující kryt nabíjecí stanice.
   • Odpojte zelený konektor dílce (mezi obvodovým vedením a panelem nabíjení).
   • Odpojte zelený konektor dílce a na dva volné konce obvodového vedení dejte konektor odolný proti vodě, abyste zabránili korozi drátů, když nejsou připojeny ke stanici.
   • Odejměte základnu nabíjecí stanice a dejte ji do suchého skladiště.
   • Do suchého skladiště dejte všechny součásti.
   • Pokud odejmutí přívodní šňůry není praktické, pak nejprve odpojte přívod proudu od zásuvky, potom odpojte vodiče proudu připojené k panelu nabíjení. Potom, co odpojíte vodiče přívodu proudu, musíte na zimu ochránit každý konec těchto dvou vedení, abyste zabránili oxidování. Na každý z konců této šňůry můžete dát pro zimní ochranu maticový konektor vedení Friendly Robotics. Jestliže se tento ani jiné konektory nepoužijí, může dojít k zoxidování. Nezapomeňte odpojit konce obvodového vedení od konektoru dílce a ochránit konce podobným způsobem, jako u vodičů přívodu proudu.
   • Kontakty Robomow a nabíjecí stanice před zahájením každé nové žací sezóny zlehka vyleštěte kouskem smirkového papíru hrubosti 200 či vyšší nebo použijte ocelovou vlnu stupně 00 či vyššího. Tím se odstraní zoxidování, k němuž mohlo dojít, a umožní se optimální dotek.
   • Před prvním provozem další sezóny se požaduje znovu zapojit sestavu nabíjecí stanice

  Na začátku každé sezóny nebo případně i častěji zlehka vyleštěte tyto kontakty. Na začátku každé sezóny nebo případně i častěji zlehka vyleštěte plochu označenou na těchto kontaktech.


  Polishing the Contacts on the Mower and Charging Station